Povinnost oznámit trestný čin: Co musíte vědět
Zdroj: Pixabay
|

Povinnost oznámit trestný čin: Co musíte vědět

Trestný čin se může stát kdykoli a kdekoliv – a pokud jste svědkem nebo obětí nějakého zločinu, je na vás povinnost oznámit ho orgánům činným v trestním řízení. Ale co vlastně tato povinnost znamená a jaké jsou vaše povinnosti? V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o povinnosti oznámit trestný čin a jak správně jednat v podobné situaci.
Povinnost oznamovat trestný čin: Co to znamená?

Povinnost oznamovat trestný čin: Co to znamená?

Povinnost oznamovat trestný čin je základním právem, které má každý občan. Tato povinnost spočívá v tom, že pokud jste svědkem nebo máte informace o spáchání trestného činu, máte povinnost tuto skutečnost oznámit relevantním orgánům činným v trestním řízení. Podívejme se blíže na to, co tato povinnost znamená a jaké jsou důsledky nedodržení.

Pokud neoznámíte trestný čin, můžete se dopustit trestného činu neoznámení trestného činu, což může mít pro vás vážné následky. Zejména pokud se ukáže, že jste měli informace o trestném činu a neposkytli je orgánům činným v trestním řízení, můžete být trestně stíháni a odsouzeni. Je proto důležité si uvědomit svoji povinnost a jednat v souladu s ní.

Důvody pro oznámení trestného činu

Důvody pro oznámení trestného činu

mohou být různé a je důležité si je uvědomit, pokud se ocitnete v situaci, kde máte podezření, že někdo spáchal nelegální čin. Následující body vám pomohou lépe porozumět, proč je důležité oznámit takovéto chování:

 • Ochrana společnosti: Oznámení trestného činu může pomoci ochránit ostatní lidi před nebezpečným jednáním pachatelů a zabránit dalším potenciálním obětem.
 • Zajistění spravedlnosti: Oznámení trestného činu je klíčové pro spravedlivý soudní proces a potrestání pachatelů za jejich jednání. Tím se zvyšuje důvěra v systém práva a zároveň se napomáhá prevenci dalších trestných činů.
 • Osobní odpovědnost: Máte morální povinnost přispět k zachování bezpečí a řádu ve společnosti. Oznámení trestného činu může být zároveň i vaší právní povinností, zejména pokud jste svědkem či obětí nelegálního jednání.

Jak postupovat při nahlášení trestného činu

Jak postupovat při nahlášení trestného činu

Pokud máte podezření, že se stal trestný čin, je důležité jednat rychle a efektivně. Nahlášení trestného činu není jen morální povinnost, ale také zákonem stanovená povinnost. Zde je několik kroků, které byste měli dodržet:

 • Zavolejte na linku tísňového volání 158 a oznamte situaci.
 • Pokuste se co nejvíce popsat pachatele, událost a místo činu.
 • Nenechávejte si informace jen pro sebe, spolupráce s policií je klíčová.

Pamatujte, že každý občan má právo oznámit trestný čin a je důležité, aby se ve společnosti cítili všichni bezpečně. Oznámením trestného činu můžete pomoci k odhalení pachatele a k prevenci dalšího nebezpečí pro ostatní.

Ochrana whistleblowerů při oznamování trestných činů

Ochrana whistleblowerů při oznamování trestných činů

Pokud se rozhodnete oznamovat trestné činy, mějte na paměti, že existuje povinnost podle zákona. Je důležité si uvědomit následující body:

 • Právní ochrana: Zákon v České republice poskytuje ochranu whistleblowerům, kteří oznamují trestné činy ve prospěch veřejného zájmu. To znamená, že mohou být chráněni před represáliemi nebo pomluvami ze strany zaměstnavatele nebo jiných osob.
 • Způsoby oznamování: Existují různé způsoby, jak oznamovat trestné činy, jako například informování policii, státnímu zástupci nebo úřadu pro dohled nad právem. Důležité je zvolit ten správný způsob oznamování v závislosti na povaze trestného činu.
 • Procedury ochrany: Mějte na paměti, že je důležité postupovat podle stanovených procedur a dodržet předepsané postupy při oznamování trestných činů. V opačném případě by mohla být vaše ochrana ohrožena.

Kdo může být povinen oznámit trestný čin?

Kdo může být povinen oznámit trestný čin?

Podle českého trestního zákoníku má každý občan povinnost oznámit trestný čin, pokud se stane svědkem nebo má k němu důvodné podezření. Tato povinnost není omezena jen na určité profese, ale vztahuje se na každého jednotlivce včetně občanů, kteří mohou být povinni nahlásit podezření na trestný čin.

Povinnost oznámit trestný čin platí i pro pracovníky veřejné správy, zdravotnického personálu, advokáty, notáře, ale také pro novináře a další profese. Pokud někdo poruší tuto povinnost a neoznámí trestný čin, může se dopustit trestného činu tajení zločinu. Je důležité mít na paměti, že trestní zákoník stanoví trest i pro ty, kteří zneužijí informace získané v souvislosti s oznámením trestného činu.

Důsledky nedodržení povinnosti oznamovat trestný čin

Důsledky nedodržení povinnosti oznamovat trestný čin

V českém právním systému je každý občan povinen oznámit spáchání trestného činu dennímu trestnímu úřadu nebo činné osobě veřejné správy. Nedodržení této povinnosti může mít závažné důsledky, které je důležité si uvědomit. Pokud se rozhodnete mlčet nebo neoznámit spáchaný trestný čin, může to vést k dalšímu nebezpečí a zvýšení rizika pro ostatní.

Mezi patří:

 • Porušení zákona a možné trestní stíhání
 • Ztráta důvěryhodnosti a společenské reputace
 • Zanedbání ochrany veřejného zájmu a bezpečnosti

Jak zajistit důkazy při oznamování trestných činů

Při oznámení trestného činu je důležité zajistit dostatečné důkazy pro úspěšné stíhání pachatele. Pokud se rozhodnete nahlásit trestný čin, může vám následující rada pomoci při shromažďování důkazů:

 • Udělejte si poznámky: Zaznamenávejte si všechny důležité informace o trestném činu, včetně data, místa a okolností.
 • Fotodokumentace: Pokud je to možné, vyfotografujte místo činu nebo jiné relevantní důkazy.
 • Shromažďování svědků: Pokuste se získat kontaktní informace svědků, kteří mohou poskytnout další informace o trestném činu.

Informace Datum Místo
Poznámky 12. červenec 2021 Ulice Krajinska 23, Praha
Fotodokumentace 12. červenec 2021 Central Park, Brno

Právní základy oznámení trestného činu

Právní základy oznámení trestného činu

V České republice platí zákon, který stanoví povinnost občanů oznámit trestný čin, pokud se o něm dozvědí. Je důležité znát základní informace o tomto právním požadavku, abyste věděli, jak se v případě potřeby správně zachovat:

 • Dle článku 158 trestního zákoníku jste povinni oznámit trestný čin, který se vám dostane k vědomí, pokud za něj hrozí trest odnětí svobody alespoň na 3 roky.
 • Nejedná se o povinnost aktivně pátrat po trestných činech, ale pokud máte informace o jejich spáchání, je nutné je oznámit orgánům činným v trestním řízení.
 • Oznámení trestného činu může být provedeno osobně, písemně, telefonicky nebo elektronicky.

Závěrečné poznámky

Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět vaši povinnost oznámit trestný čin. Je důležité si uvědomit, že podání oznámení může pomoci ochranit společnost a předcházet dalším zločinům. Pokud máte jakékoli další dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se na nás obrátit. Děkujeme za váš zájem o tuto důležitou problematiku.
Zdroje:

https://www.zakony.cz/zakon-o-stiznosti-na-trestne-ciny/#l3-2-201

https://www.policie.cz/clanek/oznameni-trestneho-cinu.aspx

https://www.podnikatel.cz/clanky/povinnost-oznamit-trestny-cin

https://pravo.najdise.cz/legendy/jacke-cka-info/kdo-oprosteni/18-trestni-zakonik

https://advize.czechpoint.cz/cs/article/oznameni-trestneho-cinu-532.html

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *