Výpověď ve zkušební době: Jaké máte možnosti a práva?
Zdroj: Pixabay

Výpověď ve zkušební době: Jaké máte možnosti a práva?

Pokud jste nedávno začali novou práci a nejste si jisti, co by se stalo, kdybyste se rozhodli z nějakého důvodu odejít během zkušební doby, nejste sami. V tomto článku se podíváme na vaše možnosti a práva ohledně výpovědi ve zkušební době, abyste byli připraveni a věděli, co čekat. Čtěte dál, abyste získali užitečné informace a znalosti, které vám pomohou v této situaci.

Co je výpověď ve zkušební době a jaké jsou její základní podmínky?

Zkušební doba je období, které umožňuje zaměstnavateli i zaměstnanci vzájemně se poznat a zjistit, zda jejich spolupráce je dlouhodobě přínosná. V rámci zkušební doby může být vypovězen pracovní poměr, přičemž platí zvláštní pravidla a podmínky.

Podmínky výpovědi ve zkušební době jsou následující:

 • Doba odstupného: Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr ihned.
 • Doba zákonodárného omezení: Zaměstnavatel nemusí uvádět důvod výpovědi.
 • V ad hoc situacích: Zaměstnavatel může určit délku zkušební doby, ale často to bývá 1-3 měsíce.

Jaké jsou práva zaměstnance v případě výpovědi ve zkušební době?

Jaké jsou práva zaměstnance v případě výpovědi ve zkušební době?

Ve chvíli, kdy jste propuštěni během zkušební doby, je důležité znát svá práva a možnosti. Zde je pár informací, které by vám mohly pomoci v této situaci:

 • Výpovědní lhůta: Zaměstnavatel může skončit s vaším pracovním poměrem během zkušební doby bez udání důvodu, pokud je dodržena výpovědní lhůta. Ta se však může lišit v závislosti na délce trvání zkušební doby.
 • Nárok na odstupné: Pokud jste byli propuštěni během zkušební doby, můžete mít nárok na odstupné. To závisí na délce vašeho pracovního poměru a může být stanoveno v pracovní smlouvě nebo kolektivní smlouvě.
 • Vyhodnocení situace: Vždy je dobré konzultovat právníka nebo odborníka na pracovní právo, abyste získali jasný obraz o vašich právech a možnostech v případě výpovědi ve zkušební době.

Mohu být propuštěn/a během zkušební doby bez udání důvodu?

Mohu být propuštěn/a během zkušební doby bez udání důvodu?

Pokud jste ve zkušební době a váš zaměstnavatel se rozhodne vás propustit, může k tomu dojít bez udání důvodu. Zákonné omezení neplatí, a tak je důležité být obezřetný a znát svá práva v této situaci.

Ve většině případů platí následující možnosti a práva pro zaměstnance propuštěné během zkušební doby:

 • Výpověď bez výpovědní lhůty: Zaměstnavatel může okamžitě ukončit pracovní poměr během zkušební doby bez udání důvodu a bez výpovědní lhůty.
 • Nárok na zaplacení mzdy: Zaměstnanec má nárok být vyplacen za odpracované dny včetně případných zákonných náhrad.

Kdy může zaměstnanec podat žalobu kvůli výpovědi ve zkušební době?

Kdy může zaměstnanec podat žalobu kvůli výpovědi ve zkušební době?

V případě, že jste byli propuštěni během zkušební doby, máte několik možností, jak se bránit a hájit svá práva. Zaměstnanec může podat žalobu, pokud se domnívá, že výpověď byla udělena neoprávněně nebo z neplatného důvodu. Zde je několik kroků, které můžete podniknout:

Možnosti a práva zaměstnance v případě výpovědi ve zkušební době:

 • Zaměstnanec může požadovat vysvětlení důvodu propuštění od zaměstnavatele.
 • Může se obrátit na odborovou organizaci či právního zástupce pro radu a pomoc.
 • Je důležité důkladně prozkoumat smlouvu a pracovní řád, zda byla dodržena veškerá ustanovení.

Jak postupovat v případě výpovědi ve zkušební době a jaká je doporučená strategie?

Je velmi důležité vědět, jak postupovat v případě výpovědi ve zkušební době a jaká je doporučená strategie. Existuje několik možností, které máte k dispozici, a je důležité být připravený a informovaný.

Zde jsou některé doporučené kroky a strategie:

 • Zjistěte důvody výpovědi a zajistěte si písemnou formu výpovědi od zaměstnavatele.
 • Konzultujte svá práva se specializovaným právním poradcem nebo právním expertem.
 • Vyhodnoťte své možnosti a rozhodněte se, jestli budete bojovat za svá práva nebo se s výpovědí smíříte.

Jsou možnosti odvolání se proti výpovědi ve zkušební době a jaký je případný postup?

Jsou možnosti odvolání se proti výpovědi ve zkušební době a jaký je případný postup?

Pokud jste dostali výpověď ve zkušební době a chtěli byste se proti ní odvolat, máte několik možností a práv, které byste měli vzít v potaz. Zde je přehled postupu:

 • Zkontrolujte, zda výpověď byla udělena zákonně a s dodržením pracovněprávních předpisů.
 • Pokud se rozhodnete odvolat, proveďte to písemně a zdůvodněte své důvody pro odvolání.
 • Po odezvě zaměstnavatele můžete využít pomoc právníka nebo odborového zástupce pro další kroky.

Jaká jsou práva zaměstnavatele při výpovědi ve zkušební době?

Jaká jsou práva zaměstnavatele při výpovědi ve zkušební době?

Ve zkušební době platí specifická pravidla ohledně výpovědi ze strany zaměstnavatele. Je důležité být obezřetní a znát svá práva v této situaci. Zaměstnavatel může zaměstnance bez udání důvodu propustit, avšak musí dodržet zákonem stanovenou výpovědní lhůtu.

Při výpovědi ve zkušební době zaměstnavatel má možnost:

 • Propustit zaměstnance bez udání důvodu.
 • Dodržet zákonem stanovenou výpovědní lhůtu.

Možnost Podmínka
Propuštění bez udání důvodu Zaměstnavatel musí dodržet výpovědní lhůtu.
Dodržení výpovědní lhůty Zajistí zaměstnanci možnost se připravit na odchod a hledání nové práce.

Co je důležité zohlednit při sjednávání pracovní smlouvy a dohod o zkušební době?

Co je důležité zohlednit při sjednávání pracovní smlouvy a dohod o zkušební době?

Při sjednávání pracovní smlouvy a dohod o zkušební době je důležité mít na paměti několik klíčových bodů, které by měly být pečlivě projednány a zohledněny:

 • Trvání zkušební doby: Dohodněte se na konkrétním období zkušební doby, které bude v souladu s platnými právními předpisy.
 • Podmínky ukončení pracovního poměru: Specifikujte ve smlouvě podmínky ukončení pracovního poměru v rámci zkušební doby a postup v případě výpovědi.
 • Právo na odstupné: Zeptejte se na možnost nároku na odstupné v případě ukončení pracovního poměru během zkušební doby.

Jak se bránit neoprávněné výpovědi ve zkušební době?

Jak se bránit neoprávněné výpovědi ve zkušební době?

Bez ohledu na to, zdali jste zaměstnavatelem nebo zaměstnancem, je důležité znát svá práva a možnosti týkající se výpovědi ve zkušební době. Pokud se ocitnete v situaci, kdy vám byla poskytnuta neoprávněná výpověď, existují kroky, které můžete podniknout k ochraně svých práv:

 • Zkontrolujte smlouvu: Prvním krokem je pečlivě zkontrolovat pracovní smlouvu a ověřit podmínky týkající se zkušební doby a výpovědi.
 • Konzultujte s právním zástupcem: Je-li výpověď podle vašeho názoru neoprávněná, může vám právní zástupce poskytnout odbornou radu a podpořit vás v postupu proti zaměstnavateli.
 • Projednejte možnosti: Mějte na paměti, že v mnoha případech existují možnosti obrany proti neoprávněné výpovědi, jako je právní žaloba nebo dohoda s zaměstnavatelem.

Jaká jsou práva na odstupné při výpovědi ve zkušební době?

Jaká jsou práva na odstupné při výpovědi ve zkušební době?

Je důležité si být vědom(a) svých práv v případě výpovědi ve zkušební době. Existují určitá opatření a náležitosti, které byste měli(a) znát v takovém případě. Zde je pár klíčových bodů, které by vám mohly pomoci:

 • Možnost odstoupit bez udání důvodu: Zaměstnanec i zaměstnavatel mají právo vypovědět smlouvu během zkušební doby bez udání důvodu.
 • Výše odstupného: V případě, že je výpověď dána zaměstnavatelem, může být zaměstnanec náročen na odstupné. Je důležité si ověřit, jestli máte nárok na tuto kompenzaci a jaká je její výše.
 • Období výpovědní lhůty: Zkušební doba obvykle trvá tři měsíce, během kterých může každá strana smlouvu ukončit ihned nebo během stanovené výpovědní lhůty.

Máte možnost konzultovat se s právním zástupcem ohledně výpovědi ve zkušební době

Máte možnost konzultovat se s právním zástupcem ohledně výpovědi ve zkušební době

Pokud jste ve zkušební době a váš zaměstnavatel zvažuje výpověď, měli byste vědět, že máte možnost konzultovat se s právním zástupcem. Tento krok může být klíčovým v tom, jaké kroky podniknout a jaká jsou vaše práva v této situaci.

Výhody konzultace s právním zástupcem ohledně výpovědi ve zkušební době:

 • Získání odborného právního poradenství
 • Pochopení vašich práv a povinností
 • Možnost přijmutí informovaných rozhodnutí

Pokud jste nejistí, jak reagovat na výpověď nebo máte obavy o své práva, je to dobrý čas zvážit konzultaci s právním zástupcem. Nezapomínejte, že máte právo na právní pomoc a můžete si tak zajistit lepší ochranu ve vaší pracovní situaci.

Závěrem

Doufáme, že tento článek vám poskytl užitečné informace o výpovědi ve zkušební době a vašich právech v této situaci. Je důležité, abyste měli povědomí o svých možnostech a právech, abyste mohli chránit svá práva a zajistit spravedlivé zacházení. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte kontaktovat odborníka na pracovní právo. Buďte informovaní a ochraňte svá práva. Děkujeme za přečtení!
Zdroje:

1. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-368#p93-2-0

2. https://hradlo.eu/node/16515

3. https://www.aobp.cz/zakonik-prace-a-vyplaceni-odstupneho-pri-vypovedi-do-2-roku-pracovniho-pomeru

4. http://www.vypoved.cz/vypovedi-ve-zkusebni-dobe/

5. http://www.prace.cz/clanek/letosni-novinky-v-zakoniku-prace.html

6. https://www.policie.cz/clanek/trestni-pokusy.aspx

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *