Řízení pod vlivem alkoholu: Kdy se stává trestným činem?
Zdroj: Pixabay
|

Řízení pod vlivem alkoholu: Kdy se stává trestným činem?

Alkohol a řízení auta nikdy nemají patřit dohromady. Sklouznutí za volantem po požití alkoholu může mít vážné důsledky – jak pro vás samotného, tak i pro ostatní účastníky silničního provozu. Ale kdy se toto jednání stává v České republice trestným činem? Podívejme se blíže na to, jakými zákonůmi je řízení pod vlivem alkoholu regulováno a jaké hrozí tresty za porušení příslušných předpisů.
Jak alkohol ovlivňuje řízení vozidla?

Jak alkohol ovlivňuje řízení vozidla?

Alkohol ovlivňuje řízení vozidla způsobem, který může mít fatální následky. Při konzumaci alkoholu dochází k zpomalení reakcí, snížení koncentrace a poruchám koordinace pohybů. To vše se projevuje na schopnosti řídit vozidlo bezpečně a zodpovědně. Pokud je hladina alkoholu v krvi vyšší než povolená mez stanovená zákonem, je řízení vozidla již trestným činem.

Podle zákona o silničním provozu může být považováno řízení vozidla pod vlivem alkoholu za trestný čin ve třech případech:

 • Když má řidič hladinu alkoholu v krvi vyšší než 0,3 promile,
 • Když má řidič požitý alkohol tak, že jeho chování naznačuje ovlivnění alkoholem,
 • Když má řidič hladinu alkoholu v krvi vyšší než 0,8 promile.

Pravděpodobnost nehody Rizikové chování v dopravě
7x vyšší Nejisté přejíždění křižovatek
14x vyšší Nedodržování povolené rychlosti
25x vyšší Jízda pod vlivem alkoholu

Jakými způsoby se může proměnit řízení pod vlivem alkoholu v trestný čin?

Jakými způsoby se může proměnit řízení pod vlivem alkoholu v trestný čin?

Alkohol může mít značný vliv na řidiče a jejich schopnost bezpečně ovládat vozidlo. Jak se však může situace změnit a stát se řízení pod vlivem alkoholu trestným činem? Existuje několik způsobů, jak se může proměnit nesprávné řízení v trestný čin:

 • Užití návykových látek zhoršující schopnost řídit
 • Prominutí příznaků opilosti v důsledku nezkušenosti s alkoholem
 • Úmyslné ignorování bezpečnostních pravidel a předpisů v důsledku opilosti

Je důležité si uvědomit, že řízení pod vlivem alkoholu není pouze nebezpečné pro vás samotného, ale také pro všechny ostatní uživatele silnice. Aby se předešlo případnému trestnímu stíhání, je nezbytné chovat se zodpovědně a uvědomovat si důsledky řízení pod vlivem alkoholu.

Které jsou důsledky a postihy řízení pod vlivem alkoholu v České republice?

Které jsou důsledky a postihy řízení pod vlivem alkoholu v České republice?

Řízení pod vlivem alkoholu může mít vážné důsledky a postihy v České republice. Kdy se ale skutečně stává trestným činem? Pokud má řidič v krvi koncentraci alkoholu nad 0,24 promile, jedná se o trestný čin.

Podle zákona je pak za řízení pod vlivem alkoholu možné udělit pokutu až do výše 50 000 Kč, odebrání řidičského průkazu na dobu až 2 let, či dokonce vězení až na 1 rok. Dále může mít takový řidič delší čekací lhůtu na nové získání řidičského průkazu a povinnost absolvovat speciální psychiatrické vyšetření.

V opakujících se případech neuposlechnutí zákona ohledně řízení pod vlivem alkoholu může mít ještě drastičtější následky, včetně trvalého zákazu řízení motorových vozidel.

Jak se chránit před nechtěnými následky spojenými s řízením pod vlivem alkoholu?

Jak se chránit před nechtěnými následky spojenými s řízením pod vlivem alkoholu?

Alkohol a řízení auta nikdy nejdou dohromady. Je důležité mít na paměti, že pokud jste pod vlivem alkoholu a usednete za volant, můžete se vystavit nejen nebezpečí pro sebe, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Kromě toho můžete čelit vážným právním následkům, které mohou mít dlouhodobé dopady na vaše životní a pracovní situace.

Chcete-li se chránit před nechtěnými následky spojenými s řízením pod vlivem alkoholu, je důležité dodržovat následující zásady:

 • Požívejte alkohol zodpovědně a nikdy nepijte, pokud plánujete řídit.
 • Pokud pijete, zjistěte si svoji limitní hranici a dodržujte ji.
 • Nezapomeňte, že množství alkoholu, které vypijete, výrazně ovlivní vaši schopnost řídit.

Kdy nastává situace, kdy se řízení pod vlivem alkoholu považuje za trestný čin?

Kdy nastává situace, kdy se řízení pod vlivem alkoholu považuje za trestný čin?

Podle českých právních předpisů se řízení motorového vozidla považuje za trestný čin v následujících případech:

 • Pokud řidič má krevní alkoholový obsah vyšší než 0,8 promile.
 • Pokud má řidič více než 1,5 promile alkoholu v krvi a zároveň řídí
 • Pokud řidič odmítne podrobit se dechové zkoušce na alkohol.

V těchto situacích se jedná o trestný čin a řidič se může setkat s vážnými důsledky, včetně odebrání řidičského oprávnění, vysokých pokut, či dokonce odnětí svobody.

Závěrečné poznámky

Doufáme, že vám náš článek pomohl lépe porozumět důsledkům řízení pod vlivem alkoholu v České republice. Nezapomínejte, že bezpečnost silničního provozu má nejvyšší prioritu a je důležité vyhnout se řízení pod vlivem alkoholu za každých okolností. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se na nás obrátit. Děkujeme za váš zájem a přejeme vám bezpečné cesty vždy na svých cestách.
1) https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/auta-parkovani-alkohol-nehody_2011010717_mkr

2) https://www.policie.cz/clanek/alkohol-v-rozumu-kontrola-alkoholem-ovlivnenych-ridicu.aspx

3) https://www.alkohol.cz/zaklady/rizikove-situace/zakazane-alkoholove-dejiny

4) https://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/zakon-alkohol-bez-ridicskeho-prukazu-nehody-tresty-ridic-rizeni–1084090

5) https://magazin.aktualne.cz/zpravy/kdyz-vam-policie-zastavi-v-alkoholu-musi-na-vysetreni/r~dcdb6d12caf811e8b52c0cc47ab5f122/

6) https://www.advokatimechura.cz/zpravy/duvody-pro-diskvalifikaci-kridice-

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *