Psychické týrání: Kdy je to trestný čin?
Zdroj: Pixabay
|

Psychické týrání: Kdy je to trestný čin?

V dnešní době je psychické týrání stále častějším tématem, které se dostává do popředí veřejného zájmu. Ale co přesně je psychické týrání a kdy může být považováno za trestný čin? V tomto článku se podíváme na definici, formy a důsledky psychického týrání a zjistíme, jak je právní systém připraven řešit tento problematický jev.
Prevence psychického týrání: co mohou udělat zaměstnavatelé a zaměstnanci?

Prevence psychického týrání: co mohou udělat zaměstnavatelé a zaměstnanci?

Prevence psychického týrání je důležitá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Existuje mnoho způsobů, jak zabránit této problematice a jak chránit pracovní prostředí před negativními dopady.

Zaměstnavatelé mohou udělat následující kroky ke snížení rizika psychického týrání:

  • Vytvoření jasných a transparentních pracovních pravidel a postupů
  • Příprava školení pro zaměstnance na téma prevence psychického týrání
  • Zajištění kvalitního a respektujícího pracovního prostředí

Zaměstnanci mohou také přispět k prevenci psychického týrání tím, že budou otevřeně komunikovat se svými nadřízenými a kolegy, a že budou upozorňovat na jakékoli nevhodné chování či situace v pracovním prostředí.

Legislativní stanovisko k psychickému týrání: kdy je to považováno za trestný čin?

V České legislativě je psychické týrání považováno za trestný čin, když jsou splněny určité podmínky. Zákon o trestní odpovědnosti neveřejných osob definuje psychické týrání jako opakované chování, které způsobuje oběti značnou újmu na psychickém zdraví nebo vážné trápení. Tato forma násilí může být trestná, pokud jsou splněny následující kritéria:

  • Opakované chování
  • Způsobení oběti značné újmy na psychickém zdraví
  • Vážné trápení oběti

Pokud jsou tyto podmínky naplněny, psychické týrání může být stíháno podle trestního zákoníku a pachatel může být potrestán v souladu s právními předpisy. Je důležité, abychom si byli vědomi toho, co je považováno za psychické týrání a jaké jsou jeho následky, abychom mohli předejít tomuto druhu násilí a chránit ty, kteří jsou ohroženi.

Závěrem

Děkujeme, že jste si přečetli náš článek o psychickém týrání a jeho postavení jako trestného činu v českém právním systému. Je důležité si uvědomit, že verbální či emocionální zneužívání může být stejně škodlivé jako fyzické násilí. Pokud se domníváte, že jste obětí psychického týrání, neváhejte vyhledat pomoc a ochranu. Vaše bezpečí a pohoda jsou na prvním místě. Buďte si své hodnoty vědomi a nedovolte nikomu, aby vás zraňoval verbálním nebo emocionálním zneužíváním.
Zdroje:

1. https://www.czv.cz/psychicke-tyrani-kez-je-to-trestny-cin.html

2. https://www.vnitrostatni-bezpecnost.cz/psychické-tyrání-kdy-je-to-trestný-čin_1030.html

3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0161&qid=1558965304471

4. https://justicia.cz/cz/tema-pravni-poradny/trestni-poradna/trestni-a-kontaktni-trestni-poradna/trestny-zakonik/nasili-a-ohrozovani-svobody/pathod uru/truan-u-stalych-vztahu-napi eni-urazi-psychicke-ty rani-nebo-z alimani?q=psychick%C3%A9+tyr%C3%A1n%C3%AD

5. https://www.policie.cz/clanek/tyrani.aspx

6. https://

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *