Cyberstalking: Je to nový druh trestného činu?
Zdroj: Pixabay
|

Cyberstalking: Je to nový druh trestného činu?

Cyberstalking – je nový druh trestného činu? Tento článek se zaměřuje na problematiku stíhání jednoho z nejrychleji rostoucích internetových kriminalitních jevů. Přečtěte si, jak se tento fenomén posunul do středu trestných činů a jak si můžete ochránit svoji online identitu.

Jak definovat cyberstalkování

Cyberstalkování je definováno jako nežádoucí nebo opakující sledování nebo obtěžování prostřednictvím internetu či jiných digitálních prostředků. Jedná se o závažný problém, který může mít vážné psychologické a emocionální důsledky pro oběti. Typické formy cyberstalkingu mohou zahrnovat posílání nevyžádaných zpráv, sledování online aktivit, vytváření falešných identit nebo šíření utajených informací.

V některých zemích se cyberstalkování již považuje za nový druh trestného činu a má specifické právní důsledky. Je důležité si uvědomit rizika spojená s touto formou obtěžování a být schopen rozpoznat příznaky cyberstalkingu. Prevence je klíčem k ochraně sebe samotného a svých blízkých před tímto nebezpečným chováním.

 • Známky cyberstalkingu: neustálé sledování online aktivit, nežádoucí komunikace, hrubost nebo výhrůžky, šíření falešných informací.
 • Jak jednat v případě cyberstalkingu: nekomunikovat s agresorem, přijmout opatření k zabezpečení online soukromí, informovat o problému autorizované osoby nebo instituce.

Rizika a následky pro oběti

Rizika a následky pro oběti

Cyberstalkování, jak je známo, je krutým a neetickým chováním, které může mít závažné dopady na oběti. Mezi hlavní cyberstalkingu patří:

 • Psychické trauma: Oběti mohou trpět psychickým stresem, úzkostí a depresemi v důsledku neustálého sledování a obtěžování online stalkery.
 • Porušení soukromí: Cyberstalkování může způsobit závažné porušení soukromí oběti a omezit její pocit bezpečí a anonymity online.
 • Fyzické bezpečí: V extrémních případech může cyberstalkování vést k fyzickému nebezpečí pro oběť, zejména pokud stalkovatel získá osobní informace a plánuje fyzické napadení.

Právní přístup k cyberstalkování v České republice

Právní přístup k cyberstalkování v České republice

Cyberstalkování je vážným problémem v online prostředí, který může mít značné dopady na oběti. V České republice je tento druh nežádoucího chování řešený podle existujících právních předpisů týkajících se například obtěžování nebo počítačové kriminality.

zahrnuje několik klíčových bodů:

 • Identifikace oběti: Je důležité jasně identifikovat oběť a prokázat, že byla vystavena nežádoucímu sledování či nacházení.
 • Důkazy: Kromě identifikace oběti je také nutné shromáždit dostatek důkazů pro posouzení případu, což může zahrnovat komunikaci, záznamy o činnostech na internetu nebo oznámení od svědků.
 • Trestní postih: Pokud je prokázána viníkova vina, může být postižen různými trestními sazbami, v závislosti na závažnosti činu, včetně peněžního trestu nebo odnětí svobody.

Doporučení pro prevenci a řešení cyberstalkování

Doporučení pro prevenci a řešení cyberstalkování

V dnešní době je cyberstalkování stále větším problémem, který postihuje mnoho lidí po celém světě. Ačkoli se může zdát, že je to nový druh trestného činu, pravdou je, že zákonodárci již v některých zemích uznávají tento druh obtěžování jako trestný čin. Abyste se ochránili před cyberstalkery a v případě potřeby řešili tyto nepříjemné situace, můžete vyzkoušet následující doporučení:

 • Bezpečnost online účtů: Pravidelně měňte hesla k vašim online účtům a nezveřejňujte příliš osobní informace na internetu.
 • Udržujte si soukromí: Nastavte si přísné nastavení soukromí na sociálních sítích a buďte opatrní s tím, komu sdělujete své telefonní číslo nebo adresu.
 • Informujte policii: Pokud se cítíte ohroženi nebo obtěžováni online, měli byste okamžitě informovat policii a předložit důkazy.

Číslo tísňové linky: Kontakt na policii:
158 www.policie.cz

Nové technologické možnosti pro sledování a zasahování

Ve světě digitálního věku se objevují nové formy trestného chování, které vyvolávají otázky ohledně legislativy a ochrany osobních údajů. Jednou z těchto nových hrozeb je cyberstalkování, což je sledování a obtěžování jednotlivce prostřednictvím internetu a elektronických prostředků.

Cyberstalkování se může projevit různými způsoby, jako je neustálé sledování online aktivit oběti, vysílání hrozeb nebo šíření intimních informací. Tato forma obtěžování může mít vážné psychologické dopady na postiženou osobu a může se stát i fyzickou hrozbou. Proto je důležité, aby bylo cyberstalkování považováno za trestný čin a aby byly zavedeny nové technologické možnosti pro jeho sledování a zasahování.

Klíčové Poznatky

Děkuji, že jste si přečetli náš článek o cyberstalkingu. Je důležité si uvědomit, že tento nový druh trestného činu může mít vážné následky pro ty, kteří jsou jeho obětmi. Je důležité být obezřetný a chránit své soukromí online. Pokud se cítíte ohroženi, neváhejte kontaktovat orgány činné v trestním řízení. Buďme v online prostoru opatrní a chráníme se před potenciálním nebezpečím. Děkujeme za důvěru.
Zdroje:

1. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3177222-unikle-internetove-konverzace-ukazuji-jak-se-stava-cyberstalkrem

2. https://www.denik.cz/z_domova/cyberstalkovani-patri-k-nejhorsi-forme-narisit-vase-denni-rutiny-informaci-o-vasem-20201215.html

3. https://www.migrace.com/cz/cyber-stalking/nebezpeci-preventiva/zakon-o-protekci/osobni-udaje/zdravy-skeptic

4. https://www.novinky.cz/krimi/clanek/cyberstalkrovana-se-stava-i-svedkem-vanku-v-zlin-dostal-tyden-do-vazby-40304087

5. https://www.idnes.cz/technet/komunikace/cyberstalking.A190127_000103_tecno_net.gap

6. https://www.ihned.cz/c1-66859540-cyberstalkovani-problem-p

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *