VOZP příspěvek na brýle: Jak ho získat
Zdroj: Pixabay

VOZP příspěvek na brýle: Jak ho získat

V​ dnešní době, ‌kdy se stále⁤ více lidí obrací​ k počítačům a elektronickým zařízením,⁤ je důležité mít správné ‌brýle, které​ chrání naše oči. Jednou‍ z možností, jak si je pořídit, je získat ⁤VOZP příspěvek⁤ na brýle. Tento článek ⁤vám ⁢přináší informace o ​tom,⁢ jak ​získat tento příspěvek ‍a jak vám může pomoci ⁢s vaším zrakem.

Jak funguje⁢ program ‌VOZP příspěvek na⁣ brýle

VOZP příspěvek na brýle je‌ program, který ‌poskytuje finanční podporu pro ⁤nákup​ či výměnu brýlí pro ​osoby s různými očními vadami. Pro získání této podpory ‍musíte splňovat‌ určité podmínky⁢ a postupovat podle ⁢předem stanovených pravidel.‌ Jak tedy funguje ⁣tento program a jak ho získat?

Pro‍ získání příspěvku ⁢na brýle ⁣od ‌VOZP je nezbytné dodržet​ následující kroky:

 • Navštivte⁢ svého⁢ očního lékaře‍ a získejte potvrzení o potřebě nových ​brýlí.
 • Požádejte o ‌schválení⁤ příspěvku u VOZP⁤ a předejte veškeré potřebné dokumenty.
 • Po schválení obdržíte finanční podporu na nákup nových brýlí.

Podmínky‌ pro⁢ získání příspěvku na brýle od VOZP Částka příspěvku
Oční vada musí být‍ diagnostikovaná a léčená Max. částka 2000 Kč⁣ na brýle
Žadatel musí být ‌pojištěn u VOZP Finanční podpora se⁢ liší‌ podle​ konkrétního‌ případu

Kdo má nárok na ⁣příspěvek

Kdo má nárok​ na ⁢příspěvek

Pro ‍získání‍ příspěvku na brýle od​ Všeobecné zdravotní pojišťovny (VOZP) ‌musí splňovat určité podmínky. Pokud chcete vědět, zda máte nárok na tento příspěvek, podívejte se na ​následující seznam:

 • Osoba⁢ ve věku do 18⁢ let nebo starší 18 let s platným průkazem ZTP nebo ZTP/P
 • Osoba bez omezení zraku v‌ průkazu ZTP nebo ZTP/P, ​která ‌dosáhne věku ‍75 let a více
 • Osobě, která⁣ podstupuje léčbu onemocnění zraku ⁣nebo⁤ je diagnostikována s poruchou‌ zraku, která vede ke snížení ⁢zraku pod 70 %

Pokud splňujete alespoň jednu z těchto podmínek,⁢ můžete mít nárok⁣ na příspěvek ⁤na brýle od VOZP. Nezapomeňte ⁢se obrátit na svého lékaře,⁢ který vám pomůže ⁣s vyřízením potřebných dokumentů⁣ a⁣ informací.

Jak si žádat o ​příspěvek na ⁣brýle

Jak si žádat o příspěvek na ​brýle

Pokud se zajímáte‍ o získání příspěvku na brýle od​ Všeobecné zdravotní pojišťovny, je ​důležité ⁤dodržet několik kroků. ​Zde je návod, ⁤jak ⁢postupovat:

Nejprve si ověřte, zda máte nárok na příspěvek⁤ na brýle od VZP. ⁤To můžete‌ udělat prostřednictvím ⁤portálu‌ Moje VZP‌ nebo osobně na pobočce VZP. Poté, co jste ověřili své nároky, pokračujte ⁣následujícím ⁣způsobem:

 • Získejte potvrzení‌ od očního lékaře o nutnosti nových brýlí.
 • Zaměřte se na výběr‍ vhodných⁤ brýlí, které budou splňovat ‍vaše individuální potřeby.
 • Podanou ‌žádost společně s potvrzením od lékaře a⁢ účtenkou ‌za zakoupené⁣ brýle zašlete ⁢na ‍příslušnou adresu VZP.

Dokumenty ⁢potřebné k podání žádosti

Dokumenty potřebné k podání žádosti

Pro získání příspěvku na brýle od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VOZP) je nezbytné splnit určité podmínky a předložit potřebné ​dokumenty. Bez nich⁣ není možné žádost‍ o příspěvek úspěšně ‌podat. Zde je⁢ seznam ‍dokumentů,​ které je⁤ třeba předložit:

 • Kopie občanského ‌průkazu
 • Lékařská zpráva o potřebě dioptrických brýlí
 • Potvrzení⁤ o nákladech na brýle ‌od ⁢optika
 • Žádost o příspěvek na brýle

Je důležité‌ zajistit, aby​ všechny⁤ dokumenty byly ⁢aktuální a‌ správně vyplněné. Pokud máte ⁢veškeré ⁢požadované⁢ dokumenty připravené, můžete podat žádost‌ o příspěvek na brýle​ u VOZP ⁢a‌ získat tak finanční pomoc‌ na potřebné⁤ optické pomůcky.

Částky a limity příspěvku

Částky a limity příspěvku

Pro získání příspěvku⁢ na brýle od⁤ Všeobecné zdravotní pojišťovny (VOZP) musíte dodržovat určité částky ‌a limity.

Je ‍důležité si‍ uvědomit, že‍ celková výše⁤ příspěvku závisí na ⁤konkrétních ⁤podmínkách a skutečnostech, jako jsou​ vaše příjmy nebo počet osob ve vaší domácnosti.

Podívejte se na následující tabulku pro ⁢přehled ‍částek a limitů příspěvku na brýle​ od VOZP:

Členové domácnosti Právo na příspěvek ⁣(Kč)
1 osoba 900
2 osoby 1 500
3 a více osob 2 000

Kde lze získat další ‍informace

Kde‌ lze⁤ získat další informace

Pro ty, kteří se zajímají o ⁣získání‌ příspěvku na brýle od Všeobecné zdravotní​ pojišťovny, existuje​ několik⁢ způsobů, jak získat ‌další informace:

 • Kontaktujte přímo Vaši pojišťovnu ⁢prostřednictvím telefonu nebo e-mailu
 • Navštivte​ webové ⁢stránky Vaší pojišťovny,⁣ kde naleznete ‌veškeré potřebné informace
 • Ozvěte se svému ošetřujícímu lékaři, který Vás může také informovat o možnostech ​získání příspěvku

Nezapomeňte,⁣ že k získání příspěvku na brýle musíte splňovat určité podmínky⁢ stanovené pojišťovnou.‌ Pokud potřebujete další ​konkrétní informace nebo poradit‍ s žádostí o příspěvek, můžete se kdykoli obrátit na⁤ naše‍ odborníky, kteří Vám⁣ rádi pomohou s celým procesem.

Doporučení pro úspěšnou žádost ⁤o‍ příspěvek

Pro⁣ získání příspěvku na brýle‌ od VOZP je ⁣důležité ⁣dodržet několik‌ doporučení ⁢pro úspěšnou ⁢žádost. Pokud chcete⁣ získat finanční podporu na své nové‍ brýle, postupujte podle následujících⁢ tipů:

 • Zkontrolujte, zda ⁤splňujete veškeré ‌podmínky pro žádost o příspěvek od VOZP.
 • Vyplňte​ žádost o příspěvek co‌ nejpřesněji a důkladně. Nenechte ​si ujít žádné důležité informace.
 • Připište k​ žádosti‌ veškeré potřebné doklady ⁤a​ máte-li možnost, přiložte i lékařské ‍potvrzení o ⁤nutnosti nových brýlí.
 • Po‌ odeslání žádosti buďte ‍trpěliví ⁤a připraveni na dodatečné ​dotazy či zpřesnění informací od VOZP.

Jak ⁣dlouho⁣ trvá schválení žádosti

Jak ‌dlouho‍ trvá schválení žádosti

Pokud jste ⁢se rozhodli požádat o příspěvek na⁣ brýle ⁤od ⁢Všeobecné⁤ zdravotní pojišťovny České republiky ⁤(VOZP), jistě ⁢vás zajímá, jak dlouho celý proces‍ schválení žádosti trvá. Doba, po kterou probíhá posouzení vaší žádosti, ‍se může lišit v závislosti na ‌konkrétní situaci. Nicméně je‌ důležité mít​ na ⁢paměti několik klíčových faktorů, které mohou ovlivnit celkovou délku tohoto procesu.

Existuje několik kroků, které⁢ je třeba ⁢absolvovat při schvalování žádosti o VOZP ⁣příspěvek na brýle, včetně:

 • Podání kompletní a správně vyplněné žádosti
 • Posouzení žádosti ‍a případné doplňující informace
 • Rozebrání žádosti ‌a její schválení

Je důležité ⁤být trpělivý a pečlivě dodržovat veškeré⁣ požadavky při podávání žádosti o VOZP příspěvek na ⁢brýle,⁤ abyste maximalizovali šance na rychlé⁢ a úspěšné schválení.

Závěrem

Doufáme, že‍ vás dnešní‍ článek o ⁢VOZP příspěvku na brýle ⁢inspiroval a ⁢poskytl vám potřebné informace k získání této výhody. Mějte na paměti, že zdraví vašich očí je ‌důležité a⁢ měli byste⁢ využít všech⁢ možností, které vám pomohou udržet je v optimálním⁣ stavu. Pokud máte jakékoli ‌dotazy nebo potřebujete další informace,⁤ neváhejte nás kontaktovat. Děkujeme ‍za váš zájem‌ a přejeme vám šťastné a zdravé vidění!
Zdroje:

1. https://www.vzp.cz/o-nas/odpocetni_politika/prispevek_na_bryle

2. https://www.mesec.cz/clanky/vyznamne-promeny-v-prispevku-na-bryle-od-letosniho-roku-2019.html

3. https://www.ok-glasses.cz/blog/vozp-a-bryle-pro-deti-dospele-vse-co-potrebuji-vedet/

4. https://www.klostermann.cz/stranky/prispevek-na-bryle/

5. https://www.vzp.cz/o-nas/odpocetni_politika/reforma_zdravotniho_pojisteni_od_1_7_2009

6. https://www.radesova.cz/ursp-a-zdravotni-pojistovny-vozp-a-pensi-v-rocni-clenstvi-v-napohodu/

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *