Kolik je invalidní důchod: Přehled výše dávek a kritérií pro jejich přiznání!
Zdroj: Pixabay
|

Kolik je invalidní důchod: Přehled výše dávek a kritérií pro jejich přiznání!

Invalidní důchod je důležitou formou sociálního zabezpečení pro ty, kteří nemohou pracovat z důvodu zdravotních nebo mentálních problémů. V tomto článku se podíváme na to, kolik můžete očekávat od invalidního důchodu, a jaká kritéria musíte splnit pro jeho přiznání. Buďte připraveni, protože se společně podíváme na všechny důležité informace, které byste měli vědět.
Kolik činí <a href=výše invalidního důchodu v České republice?“>

Kolik činí výše invalidního důchodu v České republice?

V České republice se výše invalidního důchodu odvíjí od různých faktorů, jako je například délka pojištění nebo závislost na péči. Základní invalidní důchod činí v průměru kolem 8500 korun měsíčně, avšak existuje možnost připočíst k tomuto základnímu důchodu i příplatky dle konkrétních situací a potřeb. Podívejme se blíže na přehled výše dávek a kritérií pro jejich přiznání!

 • Kritéria pro přiznání invalidního důchodu:

  • Délka pojištění
  • Zdravotní stav
  • Závislost na péči

 • Přehled výše dávek:

  • Základní invalidní důchod: 8500 Kč/měsíčně
  • Příplatky dle konkrétních situací

Základní invalidní důchod Příplatky
8500 Kč/měsíčně Příplatky dle konkrétních situací

Kritéria pro přiznání invalidního důchodu

Pokud se ptáte, kolik je invalidní důchod a jaké jsou kritéria pro jeho přiznání, jste na správném místě. Nejprve si přehlédneme výši dávek podle různých kategorií invalidity:

 • 1. Základní invalidní důchod: maximálně 49% ze základu, minimálně 12% ze základu při částečné invaliditě
 • 2. Doplňkový invalidní důchod: až 11 356 Kč měsíčně, pokud jste vážně nemocný

Co se týče kritérií pro přiznání invalidního důchodu, záleží to především na vašem zdravotním stavu a schopnosti pracovat. Klíčové faktory zahrnují:

 • – Lékařská prohlídka: lékařské posouzení schopnosti vykonávat práci
 • – Délka pojištění: minimální doba pojištění potřebná k nároku na invalidní důchod

Rozdíly mezi částečným a plným invalidním důchodem

Rozdíly mezi částečným a plným invalidním důchodem

Částečný invalidní důchod:

Částečný invalidní důchod je poskytován lidem, kteří mají sníženou schopnost pracovat, ale nejsou zcela invalidní. Výše této dávky je nižší než u plného invalidního důchodu.

 • Poskytuje se lidem s trvalým zdravotním postižením ve výši 45% z vybraného výpočtového základu.
 • Pro získání částečného invalidního důchodu je třeba splňovat určitá kritéria, která posuzuje sociální pojišťovna.

Plný invalidní důchod:

Plný invalidní důchod je určen pro lidi, kteří jsou z důvodu svého zdravotního stavu zcela nezpůsobilí k práci. Tato dávka je vyšší než částečný invalidní důchod.

 • Poskytuje se lidem s trvalým zdravotním postižením ve výši 70% z vybraného výpočtového základu.
 • Kritéria pro přiznání plného invalidního důchodu jsou náročnější a posuzuje je sociální pojišťovna na základě důkladného posudku o invaliditě.

Jakým způsobem se vypočítává výše invalidního důchodu?

Invalidní důchod je vyplácen v souladu s určitými kritérii a výpočtovými metodami. Výše této dávky se stanovuje na základě několika klíčových faktorů, včetně:

 • Průměrného výdělku: Čím vyšší byl váš průměrný výdělek během pracovní kariéry, tím vyšší bude i výše invalidního důchodu.
 • Odváděných pojištění: Důležitou roli hraje také počet let, po které jste odváděli sociální pojištění.
 • Procentuálního vyjádření: V České republice je invalidní důchod obvykle stanoven jako určitý procent z vašeho průměrného výdělku.

Kategorie Výše důchodu
Čistý tělesný handicap 5000 Kč
Porucha pozornosti 3000 Kč
Mental illness 7000 Kč

Hodnocení a revize stavu invalidity

Invalidní důchod je finanční podpora, která je poskytována lidem s invaliditou, kteří jsou schopni pracovat jen omezeně nebo vůbec. V České republice se výše invalidního důchodu stanovuje podle závažnosti invalidity, věku a délky pojištění. Existují různé typy invalidního důchodu, jako je například starobní invalidní důchod, invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nebo invalidní důchod pro nezletilé.

Kritéria pro přiznání invalidního důchodu se mohou lišit v závislosti na diagnóze a závažnosti postižení. Mezi běžné důvody pro přiznání invalidního důchodu patří trvalá pracovní neschopnost, závažné zdravotní problémy nebo dlouhodobé postižení. Pro získání invalidního důchodu je nutné podrobit se lékařským vyšetřením a doložit veškerou potřebnou dokumentaci.

Ve spodní tabulce naleznete přehled výše dávek invalidního důchodu v závislosti na typu a závažnosti invalidity:

Typ invalidního důchodu Výše dávky
Starobní invalidní důchod 70% průměrné mzdy
Invalidní důchod druhého stupně 50% průměrné mzdy
Invalidní důchod pro nezletilé 30% průměrné mzdy

Důležité informace pro žadatele o invalidní důchod

Důležité informace pro žadatele o invalidní důchod

Pro žadatele o invalidní důchod je důležité znát výši dávek, které mohou očekávat, a kritéria pro jejich přiznání. Výše invalidního důchodu je stanovena na základě průměrné mzdy a délky pojištění. Existují také různé typy invalidního důchodu, jako je částečný nebo plný invalidní důchod.

Pro přiznání invalidního důchodu musí žadatel splňovat určité podmínky, jako je trvalá pracovní neschopnost nebo nemoc. Dále je důležité skupina invalidity, do které žadatel spadá, a zda je schopen vykonávat jakoukoli práci. Pro více informací o výši dávek a podmínkách pro přiznání invalidního důchodu se obraťte na sociální správu nebo specialistu v oboru.

Jaké jsou další alternativy k invalidnímu důchodu?

Jaké jsou další alternativy k invalidnímu důchodu?

Další alternativy k invalidnímu důchodu mohou být pro mnohé občany zajímavou možností pro zajištění příjmu v případě zdravotního postižení. Zde je několik dalších možností, které stojí za zvážení:

 • Penze pro výchovu dětí: Pokud jste rodičem nezletilých dětí a pečujete o ně, můžete mít nárok na penzi pro výchovu dětí. Tato penze je určena pro rodinné příslušníky, kteří se starají o nezletilé děti do 26 let.
 • Zdravotní příspěvek: Další možností je žádost o zdravotní příspěvek poskytovaný na základě těžkého zdravotního postižení. Tento příspěvek slouží k úhradě nákladů spojených se zdravotním postižením a může být poskytnut jak dospělým, tak dětem.

Závěrečné poznámky

Doufáme, že náš článek vám přinesl užitečné informace ohledně invalidního důchodu v České republice. Pokud máte další dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu, abychom vám pomohli navigovat složitým systémem sociálního zabezpečení a zajistili, aby jste dostali spravedlivou a adekvátní podporu, na kterou máte nárok. Děkujeme za váš zájem a doufáme, že se s vámi brzy znovu setkáme!
1. https://www.cssz.cz/cs/socialni-pojisteni/socialni-davky/invalidni-duchod/

2. https://www.mpsv.cz/web/cz/benefity/pro-invalidni-duchodce

3. https://www.mpsv.cz/web/cz/vyhledavani-a-statistiky/statistiky-socialniho-zabezpeceni/duchodce-a-duseverne-duchodce

4. https://zdravotnictvi.eu/davky/duchodci-2/duchody-invalidite/invalidni-duchod.html

5. https://www.bonuson.cz/invalide-a-duchodci/druhy-invalidniho-duchodu/

6. https://plus.rozhlas.cz/invalidni-duchod-pro-vyssi-odstupne-a-snazsi-cest-proinvalidy-7338773

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *