Strážník a policista: Jaké jsou rozdíly v jejich pravomocích?
Zdroj: Pixabay

Strážník a policista: Jaké jsou rozdíly v jejich pravomocích?

V dnešní době se veřejná bezpečnost stává stále důležitějším tématem. Přestože jsou strážníci a policisté oba klíčovými hráči v zachování pořádku a ochraně občanů, existují mezi nimi určité rozdíly v pravomocích a působnosti. V tomto článku se podíváme na tyto rozdíly a objasníme, co můžete očekávat od obou těchto profesí. Buďte připraveni na zjištění, které vám pomohou lépe porozumět práci strážníka a policisty.
Rozdíl mezi prací strážníka a policisty

Rozdíl mezi prací strážníka a policisty

Pokud se zaměříme na rozdíly mezi prací strážníka a policisty, je důležité si uvědomit, že oba mají své specifické pravomoci a povinnosti. Zde je pár klíčových odlišností mezi těmito dvěma profese:

 • Kompetence: Strážníci mají obvykle lokální pravomoci a jejich hlavním úkolem je dodržování veřejného pořádku a uplatňování městských nařízení. Na druhou stranu policisté mají širší pravomoci a jsou zodpovědní za uplatňování zákonů a vyšetřování trestné činnosti.
 • Výcvik a vzdělání: Policie obvykle vyžaduje delší a komplexnější výcvik než městská stráž, což se odráží v jejich schopnosti řešit složitější a trestněprávní případy.
 • Vybavení: Policisté mají k dispozici širší sortiment vybavení, včetně zbraní a speciální technologie, což jim umožňuje efektivněji plnit své povinnosti ve srovnání se strážníky.

Pracovní pozice Pravomoci
Strážník Dohlížení na veřejný pořádek, provádění preventivních opatření, vydávání pokut za porušení městských nařízení
Policista Investigace trestných činů, zadržování podezřelých osob, vydávání soudních příkazů

Pravomoci policisty v České republice

Pravomoci policisty v České republice

V České republice existuje rozdíl mezi strážníkem a policistou, který se projevuje nejen v jejich profesních povinnostech, ale také v jejich pravomocích. Strážníci mají omezené pravomoci ve srovnání s policisty, což je důležité mít na paměti.

:

 • Kontrola a zajištění dodržování zákona
 • Právo zadržet podezřelou osobu
 • Provádění prohlídek a zabavování důkazních materiálů

Policisté mají širší pravomoci než strážníci, což zahrnuje právo zasahovat v určitých situacích a zajistit veřejnou bezpečnost. Jejich práce je zaměřena na řešení kriminality a ochranu občanů, což vyžaduje specifické dovednosti a znalosti zákona.

Typické situace, ve kterých se uplatňují pravomoci strážníka

Strážníci mají specifické pravomoci, které vycházejí z jejich role v městské či obecní policii. Jednou z typických situací, ve kterých se uplatňují jejich pravomoci, je řešení rušení nočního klidu. Strážníci mají právo zasáhnout v případě, kdy občané porušují tento základní princip a ruší klid v nočních hodinách.

Další častou situací, ve které strážníci uplatňují své pravomoci, je při řešení dopravních nehod nebo porušování pravidel silničního provozu. Mají možnost zastavit vozidlo, požadovat od řidiče doklady a provést kontrolu, případně ukládat pokuty za porušení dopravních předpisů.

Je důležité si uvědomit, že strážníci mají omezené pravomoci ve srovnání s policisty. Zatímco policisté mají širší práva a pravomoci v trestním řízení a vyšetřování, strážníci se zaměřují spíše na prevenci a řešení běžných problémů v komunitě. Jejich role je důležitá pro udržení pořádku a bezpečnosti ve městě či obci.

Typické situace, ve kterých se uplatňují pravomoci policisty

Ve chvílích, kdy se nacházíte v typických situacích, kde se uplatňují pravomoci policisty, je důležité rozlišovat mezi strážníkem a policistou. Zde jsou některé klíčové rozdíly v jejich pravomocích:

 • Policista má širší pravomoci v trestním řízení, zatímco strážník se zaměřuje spíše na porušování místních předpisů a veřejného pořádku.
 • Policisté mají oprávnění zatknout podezřelou osobu a provést důkladné vyšetřování, zatímco strážník je omezen na kontrolu a řešení běžných drobných přestupků.
 • Policisté mají pravomoc použít zbraň v kritických situacích, zatímco strážníci se spoléhají spíše na komunikaci a preventivní opatření.

Kritéria pro vstup do strážnického sboru

Kritéria pro vstup do strážnického sboru

Strážníci a policisté jsou dvě odlišná povolání, která mají podobné, ale také rozdílné pravomoci. Zde uvádíme hlavní rozdíly mezi těmito dvěma skupinami:

 • Pravomoci strážníků:

  • V obecní policii mají strážníci pravomoc dohlížet na dodržování místních předpisů a řádu ve veřejném prostoru.
  • Mohou vydávat pokuty za porušení obecních nařízení.
  • Nesmějí zatýkat a vyšetřovat trestnou činnost.

 • Pravomoci policistů:

  • Policisté mají pravomoc zatýkat podezřelé osoby a vyšetřovat trestné činy.
  • Mohou použít donucovací prostředky, jako je například použití zbraně.
  • Policie má celostátní pravomoc a spadá pod Ministerstvo vnitra.

Kritéria pro vstup do policejního sboru

Kritéria pro vstup do policejního sboru

V policejním sboru je velmi důležité splňovat stanovená kritéria pro vstup a stát se tak strážníkem či policistou. Mezi hlavní požadavky patří:

 • Rozhodnost a odvaha při řešení krizových situací.
 • Fyzická zdatnost a schopnost pracovat pod tlakem.
 • Dobré komunikační a organizační schopnosti.
 • Bezúhonnost a čistý trestní rejstřík.

Výběr do policejního sboru bývá velmi náročný a probíhá formou náročného výběrového řízení, které zahrnuje psychologické testy, fyzické zkoušky a pohovor. Po úspěšném absolvování výběrového řízení se pak můžete stát členem policejního sboru a pomáhat veřejnosti jako strážník nebo policista.

Jak se liší výcvik strážníků a policistů

Jak se liší výcvik strážníků a policistů

Strážníci a policisté jsou dva důležité pilíře veřejného bezpečí, ale jejich pravomoci se liší. Zde je pár klíčových rozdílů mezi výcvikem strážníků a policistů:

 • Pravomoci: Strážníci mají obecnější pravomoci, jako sledování veřejného pořádku, zajištění dopravy a ochrana majetku. Na druhé straně policisté mají právo zatýkat podezřelé osoby, vyšetřovat trestné činy a používat silu ve větším rozsahu.
 • Výcvik: Strážníci absolvují kratší a méně náročný výcvik, obvykle orientovaný spíše na praktické dovednosti a znalosti. Policisté procházejí delším a náročnějším výcvikem v oblastech práva, taktiky a vyšetřování trestných činů.

Je důležité si uvědomit tyto rozdíly, aby veřejnost mohla lépe porozumět roli a pravomoci těchto dvou profesí a vědět, na koho se obrátit v případě potřeby pomoci či ochrany.

Možnosti kariérního postupu pro strážníky a policisty

Možnosti kariérního postupu pro strážníky a policisty

V oblasti práce policie a městské policie existuje několik odlišností, zejména pokud jde o pravomoci a kariérní postup. Jednou z hlavních odlišností mezi strážníky a policisty je jejich oblast působnosti a pravomoci.

Pravomoci strážníka

 • Kontrola dodržování místních předpisů a veřejného pořádku v dané oblasti
 • Poskytování pomoci občanům v běžných situacích
 • Vedení soupisek a trestních oznámení na provinilce

Pravomoci policisty

 • Investigace trestných činů a vyšetřování přestupků
 • Zajišťování důkazů a spolupráce s dalšími složkami trestního řízení
 • Provozování preventivních opatření k zabránění kriminality

Důležitost spolupráce mezi strážníky a policisty

Důležitost spolupráce mezi strážníky a policisty

Jednou z hlavních rozdílů mezi strážníky a policisty je v jejich pravomocích. Strážníci mají obvykle omezené pravomoci ve srovnání s policisty a jejich role se zaměřuje spíše na monitorování veřejného pořádku a řešení menších přestupků. Na druhé straně policisté mají rozsáhlejší pravomoci a jejich hlavním cílem je zajištění bezpečnosti a dodržování zákonů.

Spolupráce mezi strážníky a policisty je klíčová pro efektivní zajištění bezpečnosti veřejnosti. Provádění společných operačních akcí a výměna informací mezi oběma složkami může vést k rychlejšímu a účinnějšímu zásahu při potírání kriminality a udržování veřejného pořádku. Komunikace a koordinace mezi strážníky a policisty jsou nezbytné pro úspěšné plnění jejich úkolů a posílení důvěry veřejnosti v bezpečnostní složky.

Závěrem

Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět rozdílům mezi strážníkem a policistou a jaké jsou jejich pravomoci. Ať už jste právě začali studovat oblast bezpečnosti, či jste jen zvědaví, je vždy užitečné znát svoje práva a povinnosti v této oblasti. Pokud máte další dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na nás. Díky za přečtení a buďte v bezpečí!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *