Podnikání právnické osoby živnostenské podnikání: Jak začít podnikat jako právnická osoba
Zdroj: Pixabay

Podnikání právnické osoby živnostenské podnikání: Jak začít podnikat jako právnická osoba

V dnešní době je podnikání právnických osob stále populárnější, ať už jste malá firma nebo velká korporace. Pokud se chystáte začít podnikat jako právnická osoba ve formě živnostenského podnikání, je důležité mít přehled o tom, jak postupovat správně. V tomto článku se dozvíte vše potřebné k tomu, abyste se úspěšně zorientovali a začali podnikat jako právnická osoba.
Jak si zvolit právnickou formu pro živnostenské podnikání

Jak si zvolit právnickou formu pro živnostenské podnikání

Výběr správné právnické formy pro živnostenské podnikání je jedním z klíčových rozhodnutí, které musíte udělat, pokud se chystáte podnikat jako právnická osoba. Každá forma má své vlastní výhody a nevýhody, které je třeba zvážit před zahájením podnikání. Zde je pár tipů, které vám pomohou správně zvolit právnickou formu:

 • PO s ručením omezeným: Tato forma umožňuje snížit riziko osobní odpovědnosti a zároveň mít relativně jednoduchý způsob řízení podnikání.
 • Akciová společnost: Pokud plánujete větší investice a zapojení akcionářů, tato forma může být pro vás vhodná.
 • Společnost s ručením omezeným: Vhodná pro menší podnikání s nízkým rizikem a současně sníženou administrativou.

Forma Výhody Nevýhody
PO s ručením omezeným Snížená osobní odpovědnost Vyšší administrativa
Akciová společnost Možnost větších investic Vyšší náklady na založení
Společnost s ručením omezeným Nízké riziko a administrativa Omezený kapitál

Registrace právnické osoby pro živnostenské podnikání

Registrace právnické osoby pro živnostenské podnikání

umožňuje společnostem zahájit podnikání a právní subjektivitu ve světě živnostenského podnikání. Proces je důležitým krokem pro každou nově vznikající společnost. Jak začít podnikat jako právnická osoba?

 • Zajistěte si identifikační číslo platební brány od České národní banky.
 • Sestavte notářsky ověřené zakladatelské právní dokumenty společnosti (smlouva, stanovy, apod.).
 • Přihlaste se na živnostenský úřad a provedete registraci právnické osoby pro živnostenské podnikání.

Platební povinnosti a účetnictví právnické osoby

Platební povinnosti a účetnictví právnické osoby

V případě, že se rozhodnete podnikat jako právnická osoba a zvolíte živnostenské podnikání, musíte dodržovat určité platební povinnosti a vést adekvátní účetnictví. Jednou z prvních věcí, které musíte udělat, je založení bankovního účtu pro vaši firmu. Mít oddělený účet pro vaši právnickou osobu je nezbytné pro správné a transparentní vedení financí.

Dále je důležité dodržovat zákonné povinnosti týkající se vedení účetnictví. To zahrnuje pravidelné vedení účetní knihy, vystavování faktur, evidence příjmů a výdajů, a podání daňových přiznání. Nesplnění těchto základních povinností může mít vážné finanční a právní následky pro vaši firmu.

Platební povinnosti Účetnictví právnické osoby
Založení firemního bankovního účtu Pravidelné vedení účetní knihy
Evidence příjmů a výdajů Vystavování faktur
Podání daňových přiznání

Zaměstnávání zaměstnanců jako právnická osoba

Zaměstnávání zaměstnanců jako právnická osoba

Právnická osoba, jako je například obchodní společnost nebo korporace, může také zaměstnávat zaměstnance. přináší svá specifika a povinnosti, které je důležité dodržovat. Zde je několik klíčových bodů, které by měla právnická osoba mít na paměti při zaměstnávání zaměstnanců:

 • Práva a povinnosti zaměstnavatele: Právnická osoba má určité povinnosti vůči svým zaměstnancům, jako je dodržování pracovního práva a ochrana jejich práv.
 • Pracovní smlouva: Před zaměstnáním zaměstnanců je důležité uzavřít s každým z nich písemnou pracovní smlouvu, která bude stanovovat pracovní podmínky, plat a další důležité aspekty pracovního vztahu.
 • Platební a daňové povinnosti: Právnická osoba je také povinna platit zaměstnancům mzdu a odvádět daně a sociální pojištění na jejich mzdu.

Podnikání v souladu s českými právními předpisy

Podnikání v souladu s českými právními předpisy

Pokud jste právnickou osobou a chcete začít podnikat, je důležité dodržovat české právní předpisy týkající se živnostenského podnikání. Zde je několik důležitých kroků, které byste měli zvážit při zahájení podnikání jako právnická osoba:

 • Zaregistrujte svou právnickou osobu u obchodního rejstříku.
 • Získání živnostenského oprávnění pro vaši právnickou osobu.
 • Dodržování daňových a právních povinností v souladu s českými zákony.

Daňové povinnosti právnických osob

Daň Povinnost
DPH Registrujte se jako plátce DPH a dodržujte povinnosti spojené s touto daní.
Daň z příjmu Podávejte daňová přiznání a platby v souladu s českými daňovými zákony.

Získání povolení a licencí pro právnickou osobu

Získání povolení a licencí pro právnickou osobu

Pro začátek podnikání jako právnická osoba je nezbytné získat potřebná povolení a licence. Bez nich není možné legálně podnikat a dále rozvíjet firmu. Existuje několik kroků, které je potřeba dodržet při získávání potřebných povolení:

 • Zkontrolujte, jaké povolení a licence jsou potřebné pro váš obor činnosti.
 • Podání žádosti o povolení u příslušného úřadu.
 • Plnění podmínek pro získání licencí, například odborná zkouška nebo školení.

Po získání potřebných povolení a licencí můžete legálně podnikat jako právnická osoba a plně se soustředit na rozvoj vaší firmy bez obav z porušení právních předpisů.

Specifika daní pro právnickou osobu podnikající živnostensky

Specifika daní pro právnickou osobu podnikající živnostensky

Pro právnické osoby, které se rozhodly podnikat živnostenským způsobem, platí specifické daně, které je důležité znát před zahájením podnikání. Jednou z hlavních daní, se kterou se musíte jako právnická osoba vyrovnat, je daň z příjmu právnických osob (DPPO). Tato daň se platí z celkového příjmu, který právnická osoba dosáhne svou živností.

Dále je důležité mít na paměti, že právnické osoby podnikající živnostensky jsou povinny platit také sociální a zdravotní pojištění svých zaměstnanců. To znamená, že musíte zajistit, aby vaši zaměstnanci byli správně sociálně i zdravotně pojištěni, abyste splnili všechny povinnosti dané zákonem.

Sazba daně z příjmu právnických osob 19 %
Sociální pojištění zaměstnanců 24,8 %
Zdravotní pojištění zaměstnanců 9 %

Marketingové strategie pro právnickou osobu v živnostenském podnikání

Marketingové strategie pro právnickou osobu v živnostenském podnikání

mohou být klíčovým prvkem úspěchu vaší firmy. Jedním z prvních kroků při zahájení podnikání jako právnická osoba může být vytvoření pevné marketingové strategie, která vám pomůže oslovit své cílové zákazníky a získat konkurenční výhodu na trhu.

Pro vaše živnostenské podnikání je důležité zaměřit se na správné marketingové techniky a strategie, které vám pomohou dosáhnout vašich obchodních cílů. Mezi ně mohou patřit:

 • Cílení na správné cílové skupiny
 • Vytvoření silné značky a identity
 • Využití sociálních médií a online reklamy

Dalším důležitým krokem může být měření úspěchu vašich marketingových aktivit a neustálé upravování strategie podle získaných dat a výsledků. S správnou marketingovou strategií a nasazením se může vaše právnická osoba v živnostenském podnikání stát úspěšným hráčem na trhu.
Finanční plán a rozpočet pro právnickou osobu podnikající živnostensky

Finanční plán a rozpočet pro právnickou osobu podnikající živnostensky

Pro právnickou osobu podnikající živnostensky je klíčové mít vytvořený finanční plán a rozpočet, který bude sloužit jako pevná opora pro další podnikání. Zde je několik tipů, jak správně začít podnikat jako právnická osoba:

 • Stanovte si cíle: Definujte si, co chcete svým podnikáním dosáhnout a jaké krátkodobé a dlouhodobé cíle chcete dosahovat.
 • Vytvořte si finanční plán: Analyzujte své příjmy a výdaje a vytvořte si detailní rozpočet pro každý měsíc. Zohledněte veškeré náklady spojené s podnikáním, včetně daní a pojištění.
 • Sledujte své finance: Pravidelně kontrolujte stav vašich financí a srovnávejte skutečné výdaje s plánovanými. Pokud je potřeba, upravte svůj finanční plán tak, aby byl co nejefektivnější.

Rozvoj a expanze podnikání jako právnická osoba

Rozvoj a expanze podnikání jako právnická osoba

Vážíte si flexibility samostatného podnikání, ale zároveň chcete využívat výhod podnikání jako právnická osoba? Možná je pro vás nejlepším řešením živnostenské podnikání jako právnická osoba. Toto podnikání vám může nabídnout mnoho výhod a možností rozvoje.

Jak začít podnikat jako právnická osoba? Začíná to správnou registrací vaší firmy u obchodního rejstříku a získáním potřebných povolení a licencí. Poté si můžete začít budovat svou firmu, přitahovat klienty a expanzí se dostat na nové trhy.

Nezapomínejte, že na podnikání jako právnická osoba se vztahují i daňové povinnosti a povinnosti v oblasti účetnictví. Dbejte na dodržování všech zákonných povinností a v případě potřeby se obraťte na odborníky, kteří vám mohou pomoci s plněním všech formálností.

Správa a řízení právnické osoby v živnostenském podnikání

Správa a řízení právnické osoby v živnostenském podnikání

V živnostenském podnikání mohou i právnické osoby podnikat a prosperovat. Pro začátek podnikání jako právnická osoba je důležité mít jasno v tom, jak spravovat a řídit podnikání efektivně. Níže najdete několik důležitých kroků a tipů, které vám pomohou začít podnikat jako právnická osoba v živnostenském podnikání.

 • Vyberte vhodnou formu právnické osoby: Zvažte, zda založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciovou společnost (a.s.) nebo jinou formu právnické osoby.
 • Zajistěte potřebné povolení a registraci: Ujistěte se, že máte všechna povolení a registrace, které jsou pro živnostenské podnikání nezbytné.
 • Vytvořte a dodržujte obchodní plán: Seznamte se s oblastmi financí, marketingu, provozu a dalšími klíčovými aspekty podnikání a vytvořte si podle toho svůj obchodní plán.

Forma právnické osoby Vhodná pro
s.r.o. Menší podniky s omezenou odpovědností.
a.s. Větší podniky s akcionáři.

Závěrečné myšlenky

Děkujeme, že jste si přečetli náš článek o podnikání právnické osoby živnostenské podnikání. Doufáme, že jsme vám poskytli užitečné informace a inspiraci k tomu, jak začít podnikat jako právnická osoba. Nebojte se vydat na svou podnikatelskou cestu a využít všech možností, které vám právnická osoba nabízí. Sledujte náš web pro další užitečné tipy a rady pro podnikání. Hodně štěstí!
Pokud si chcete přečíst více informací, můžete zkontrolovat tyto zdroje:

1. https://www.epravo.cz/

2. https://www.mzcr.cz/Legislativa-Legislative/Opravneni-k-vykonani-zivnosti.aspx

3. https://www.mojefirma.cz/article/zivnostnik-ci-spolecnost-s-r-o-co-je-lepsi-vybrat-4-nedostatecnosti-spolecnosti-s-r-o

4. https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysokoskolske-a-vyssi-odborne-skoly/vyuka-a-akreditace/vyuka-podnikani-na-vysoke-skole

5. https://www.edupage.org/article/technologie-podnikove-ekonomie-vyboru-pro-podnikani-za-facvut-v-praze/

6. https://www.finance.cz/zpravy/zakladni-informace-o-osvc/

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *