Vláda měla o opatřeních proti koronaviru lépe informovat, řekl Ústavní soud. Stížnosti ale odmítl

Ústavní soud odmítl stížnosti směřující proti usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu z 12. března a proti někdejšímu omezení pohybu v Česku.

Dílčí opatření by podle Ústavního soudu měly řešit obecné soudy, tak jako to již učinil Městský soud v Praze. Z usnesení dále plyne, že samotné vyhlášení nouzového stavu vládou je primárně „aktem vládnutí“, který nepodléhá kontrole Ústavního soudu. Vláda se zodpovídá Sněmovně. „Ústavní soud dospěl k závěru, že samotný akt vyhlášení nouzového stavu nepodléhá přezkumu Ústavního soudu, zejména v situaci, kdy neobsahuje žádná konkrétnější omezení a je pouze konstatováno, že se vyhlašuje nouzový stav,“ uvedl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

Zároveň soud uvedl, že za jiných okolností by vyhlášení nouzového stavu přezkoumat mohl, například pokud by rozhodnutí zároveň obsahovalo konkrétní krizová opatření a normativní pravidla chování nebo kdyby se na soud obrátila politická menšina. Vyhlášení nouzového stavu by Ústavní soud mohl i zrušit, pokud by bylo v rozporu se základními principy demokratického právního státu a znamenalo by změnu jeho podstatných náležitostí.

Soud dále konstatoval, že vláda měla při vyhlášení nouzového stavu hledat více způsobů, jak dostat informace k veřejnosti. Tisková konference v televizi nestačí, podle Jirsy mohlo „viset na každém nároží oznámení“, vláda mohla využít i možnosti další publicity v rádiu a jiných médiích. „Nemůžeme si představovat, že každý náš občan visí na televizi a sleduje nepřetržitě tiskové zprávy nebo si něco přečte na internetu,“ řekl Jirsa.

K oběma publikovaným usnesením, případně k jejich odůvodněním, zaujala část soudců odlišná stanoviska. Na výsledku řízení se vždy shodla většina pléna, tedy sboru všech 15 soudců. Například místopředsedkyně soudu Milada Tomková však vyjádřila zklamání nad tím, že se Ústavní soud důkladněji nezabýval vyhlášením nouzového stavu. „Za Ústavní soud mohu vzkázat, že zřekl-li se svých pravomocí a rezignoval na možnost přezkumu vyhlášení nouzového stavu, pak se právě úspěšně ‚imunizoval‘,” stojí v odlišném stanovisku Tomkové.

(red)