Většina lidí je nespokojena s fungováním justice

Lehce nadpoloviční většina Čechů je nespokojena s prací soudů a státních zastupitelství. Třetina lidí by dokonce uvítala radikální reformu českého soudnictví. Plyne to z červnového průzkumu agentury STEM.

V hodnocení úrovně práce soudů a státních zastupitelství je česká veřejnost – jak ukazuje následující graf – rozdělena, podíl lidí nespokojených (53 %) je jen mírně vyšší než podíl lidí spokojených (47 %).

Zdroj: agentura STEM

Vyšší míru spokojenosti s prací soudů a státních zastupitelství STEM zaznamenala mezi mladými lidmi, zvlášť mezi studenty. Naopak mezi lidmi staršími 60 let převažuje nespokojenost. Častěji nespokojení s prací soudů a státního zastupitelství jsou pak oproti jiným sociálním skupinám podnikatelé a živnostníci.

Třetina lidí chce radikální reformu

Spokojenost či nespokojenost s prací justičních orgánů odpovídá obecnějším postojům k dění ve společnosti. Jinak řečeno, lidé, kteří jsou spokojeni s fungováním demokracie v naší zemi nebo s aktuální politickou situací nebo se domnívají, že vývoj u nás jde správným směrem, jsou také významně častěji spokojeni s prací soudů a státních zastupitelství (62 %, resp. 60 %, 59 %) než lidé, kteří jsou k situaci v naší zemi kritičtí (36 %, resp. 41 %, 39 %).

S fungováním justice jsou častěji spokojeni sympatizanti KDU-ČSL a STAN. Nespokojenost je významně silnější mezi stoupenci protestních stran SPD a KSČM.

Skoro dvě třetiny (63 %) dotázaných míní, že soudní systém nepotřebuje zásadní reformu, ale je třeba zlepšit jeho fungování. Bezmála třetina občanů (32 %) je pak pro radikální reformu soudního systému, přičemž tento postoj nejčastěji podporují příznivci SPD. Pouze minimum občanů nevidí nutnost změn.

red