Ústavní soud: Banka musí klientovi nahradit peníze z karty zadržené bankomatem

Česká spořitelna pravděpodobně bude muset vrátit muži z jižních Čech peníze, které někdo vybral z jeho karty v Turecku. Plyne to z dnešního nálezu Ústavního soudu. Karta zůstala před sedmi lety z nejasných důvodů v bankomatu, když si muž na dovolené chtěl vybrat hotovost.

Poškozený ihned situaci řešil s tamní policií a tureckou bankou, která jej ujistila, že kartu dostane poštou do Česka. Když po návratu do Česka zjistil, že z karty někdo v mezičase vybral přes 100 tisíc korun, kartu zablokoval.

Jeho domovská Česká spořitelna ale reklamaci neautorizovaných výběrů neuznala. Obvodní soud pro Prahu 4 se muže zastal, u odvolacího Městského soudu v Praze ani Nejvyššího soudu však neuspěl. Za transakce i škodu podle těchto soudů odpovídal držitel karty, protože ji nenechal okamžitě zablokovat, a jednal tak nedbale.

Podle ústavních soudců justice špatně vyložila pojem ztráta karty, který zákon blíže nedefinuje. Ústavní soud konstatoval, že slovo ztratit znamená skutečně pozbytí možnosti s věcí nakládat, nicméně bez zjevného úmyslu vlastníka či držitele, což uvedl i Nejvyšší a městský soud. Od toho je však třeba odlišit situace, kdy vlastník nebo držitel ztrácejí momentální dispozici, kdy věc je předmětem právního poměru. V těchto situacích je vlastníku či držiteli známo, kde se věc nachází a předpokládá její navrácení či jiný, zpravidla sjednaný, smluvní osud.

„V nyní posuzované věci je zcela zřejmé, že stěžovatel ztratil možnost dispozice s kartou, nicméně k její ztrátě nedošlo, neboť mu bylo známo, kde se nachází, a přislíbeno její navrácení. Skutečnost zneužití byla stěžovatelem zjištěna až po čtyřech dnech, po návratu z Turecka, na což reagoval okamžitým zablokováním platební karty. V jeho postupu proto nelze spatřovat hrubě nedbalý přístup,“ uvedl soudce zpravodaj David Uhlíř.

Případem se nyní musí znovu zabývat odvolací Městský soud v Praze. Bude při tom vázán právním názorem Ústavního soudu, zdůraznil Uhlíř.

(red)