Tým partnerů Baker McKenzie posílila Milena Hoffmanová

tisková zpráva

Pražská kancelář advokátní kanceláře Baker McKenzie rozšířila po pěti letech své vedení. Novou partnerkou této právní firmy se k 1. červenci 2019 stala Milena Hoffmanová, expertka na farmaceutické a zdravotnické právo. Tým partnerů AK Baker McKenzie tak nově čítá sedm lidí, Milena Hoffmanová je zároveň v současném týmu partnerů první ženou.

Milena Hoffmanová v AK Baker McKenzie působí jako vedoucí pracovní skupiny farmaceutického práva a zdravotnictví. Zabývá se především legislativou upravující tyto oblasti, dodržováním předpisů (compliance), obecným obchodním právem a ochranou osobních údajů. Díky své více než jedenáctileté praxi se řadí mezi přední české právní expertky pro oblast farmaceutického a zdravotního práva. Za jejího působení se AK Baker McKenzie stala v těchto oblastech jednou z vedoucích právních kanceláří na českém trhu.

„Rádi jsme přivítali Milenu v týmu partnerů naší pražské kanceláře. V něm bude reprezentovat nejen svou odbornou specializaci, kde v poslední době stále posilujeme. Je také novou mladou tváří na poli vrcholového managementu v českém právním prostředí. Milena je nesmírně pracovitá profesionálka a její kariérní postup je plně v souladu s hodnotami naší firmy,“ říká k internímu povýšení Martin Hrodek, řídící partner pražské kanceláře Baker McKenzie.

Milena Hoffmanová, foto: Baker McKenzie

Tým Mileny Hoffmanové poskytuje poradenství především nadnárodním společnostem v právních otázkách týkajících se klinických hodnocení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, jejich výroby, distribuce, reklamy a stanovení cen a úhrad. Milena osobně se specializuje i na protikorupční problematiku, například na aplikaci zahraničních a mezinárodních regulací, jako je třeba uplatňování zákona Spojených států amerických o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) a britského zákona proti úplatkářství (UK Bribery Act). Má zkušenosti s celou řadou otázek týkajících se dodržování právních předpisů (compliance), včetně interních auditů nebo rozvoje vnitřních směrnic a dalších nástrojů.

Milena Hoffmanová poskytuje konzultace Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a je i externí odbornou členkou její odvolací komise. Pravidelně přednáší o praktických otázkách z oblasti dodržování předpisů ve farmaceutickém průmyslu, působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a je také spoluautorkou první publikace zabývající se komplexně problematikou compliance na českém trhu, nazvané Compliance v podnikové praxi (C. H. Beck, 2017).

O Baker McKenzie
Od svého otevření v Praze v roce 1993 advokátní kancelář Baker McKenzie zastupovala velké množství mezinárodních a domácích společností v největších a nejnáročnějších transakcích realizovaných v České republice, na Slovensku a v rámci středoevropského regionu. Baker McKenzie má v současné době více než 40 právníků, kvalifikovaných daňových poradců a dalších právních zaměstnanců. Je členem Baker & McKenzie International, švýcarského sdružení právních firem, poskytujících právní služby v 78 městech ve 46 zemích světa.