Tresty za šíření koronaviru jsou přísné. Pachatele čeká odnětí svobody až na dvanáct let

České soudy jsou na trestání lidí, kteří rozšíří koronavirus, dobře připravené. Trestní zákoník dovoluje potrestat úmyslné šíření, ale i to nedbalostní.

„Nejvyšší tresty jsou za smrt nejméně dvou lidí. Vyšší trestní sazba čeká i na toho, kdo šířením nemoci porušil nějakou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, postavení nebo funkce,” upozorňuje právnička Petra Gříbková za analytiky práva Atlas Consulting, kteří uskutečnili analýzu platných českých rozsudků potvrzených vyššími soudy. 

Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li nebo zvýší-li nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí jako člen organizované skupiny, spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li tímto činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem smrt nejméně dvou osob.

O tom, že se justice umí s takovými případy vypořádat, svědčí podle analytiků dvě desítky pravomocně odsouzených případů, kdy šlo o šíření různých typů žloutenky a HIV. Koronavirus má nyní podle práva stejnou nebezpečnost.

„Není vůbec podstatné, zda k nakažení dalšího člověka dojde. Trestné je už jen to, že pachatel zvýší nebezpečí rozšíření dané nemoci,” vysvětluje Gříbková s tím, že zákon pamatuje i na trest za zvýšení nebezpečí v místech, kde se již nemoc vyskytuje v epidemické podobě.

(red)