Starosta Všehrdu: Náš spolek přitahuje studenty se zájmem o veřejný život i podnikání

Všehrd je nejstarším právnickým spolkem v Česku a jedním z nejstarších spolků u nás vůbec. „Spolek je historicky osvědčeným inkubátorem úspěšných osobností právnického i veřejného života. Všehrd například často přitahuje osobnosti se zájmem o veřejný život nebo podnikání. Zároveň je náš spolek místem, kde se člověk může realizovat, ať už vpodobě přípravy přednášek či jiných akcí, které bezpochyby oživují život na pražské právnické fakultě,” říká starosta Všehrdu Vojtěch Hradečný.

Ke členům původního předválečného Všehrdu patřili takové osobnosti Československa jako Karel Kramář, Alois Rašín či Jaroslav Preiss. Jedním z jeho nedávných členů je také současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který se se svým budoucím šéfem Andrejem Babišem seznámil právě jako někdejší starosta Všehrdu při pořádání veřejné debaty.

Proč jste se stal starostou Všehrdu?

Poté, co jsem se vrátil z Erasmu na University of East Anglia, kde jsem se podílel na vedení jednoho tamního studentského spolku, jsem chtěl Všehrdu, jehož jsem byl členem od začátku svého studia na právnické fakultě, vrátit a oplatit to, co spolek dal mně. Svého času ve vedení bych chtěl využít zejména k zlepšení organizace spolku a zúročení svých zkušeností nabytých v zahraničí, například s dovednostními soutěžemi nebo debatováním.

Čemu se kromě studia a práci pro Všehrd ještě věnujete?

Mimo svá studia a působení v rámci spolku pracuji v advokátní kanceláři. Pracovně, studijně i zájmově se věnuji především smlouvám o dílo ve stavebnictví se zaměřením na infrastrukturu. Po škole bych rád v tomto oboru pokračoval.

Jaké výhody má pro studenty členství?

Všechny studentské spolky na naší fakultě poskytují studentům možnost seznámit se jak s dalšími studenty z jejich ročníku, tak i se staršími i mladšími posluchači právnické fakulty, se kterými by se při „běžném provozu“ na fakultě jinak neseznámili. Vzhledem k velkému množství studentů v jednom ročníku a neexistenci tříd či kruhů, jako je tomu na jiných fakultách, jsou to právě spolky, kde studenti mohou navázat přátelské i profesionální vztahy pro svůj budoucí profesní život a působení.

Spolek českých právníků Všehrd je přitom historicky osvědčeným inkubátorem úspěšných osobností právnického i veřejného života. Zároveň je náš spolek místem, kde se člověk může realizovat, ať už v podobě přípravy přednášek či jiných akcí, které bezpochyby oživují život na fakultě. Toto platí nejen obrazně, ale i materiálně, neboť náš spolek disponuje vlastní kanceláří, ve které probíhá značná část naší spolkové činnosti.

Jaké povinnosti naopak pro studenty vyžaduje spolkový život?

Míra zapojení se do spolkového života záleží nejen na preferencích dotyčného jednotlivce, ale i na náplni činnosti jednotlivých spolků – každý spolek je v určitém ohledu jiný a tomu odpovídá i struktura jeho členské základny.

V našem spolku se vyžaduje od nových zájemců o členství zapojení do spolkových aktivit, aby měli možnost se se spolkem blíže seznámit, než do něj vstoupí, a zároveň je toto i příležitostí pro vedení spolku a ostatní členy, aby mohli s uchazeči o členství seznámit a pomohli jim v integraci ve spolku.

Každý si pak může vybrat, v jakém směru se do činnosti spolku zapojí, jestli to bude pomoc při organizaci přednášek a dalších akcí, přispívání do jednoho ze dvou našich spolkových časopisů, dále Všehrd například nabízí zvýhodněné vstupné do divadla a i to vyžaduje zapojení členů. Tímto je náš spolek zcela unikátní, neboť členství není nárokové, každý člen si jej něčím zasloužil.

Jak se liší Všehrd dnes a před 100 lety? Změnila ho nějak digitalizace?

Už od svého obnovení po sametové revoluci se hlásíme ktradici předúnorového Všehrdu. Už jen vzhledem ksvému názvu, který odkazuje kjedné znejvýznamnějších osobností českých právních dějin Mistru Viktorinu Kornelovi ze Všehrd, je spolek svázán shistorií a tradicemi. Přeci jen, ke členům původního Všehrdu patřili například Karel Kramář, Alois Rašín či Jaroslav Preiss. Tato kontinuita se 150letou historií je vjistém smyslu obohacující i zavazující, dále budovat, udržovat a podílet se na odkazu, sjehož budováním započali naši předchůdci už za rakousko-uherské monarchie.

Digitalizace je ale nedílnou součástí naší spolkové činnosti. Jednak je to působení na sociálních sítích, kde můžeme informovat o akcích a činnosti spolku. Pak také naše dva spolkové časopisy, odborný recenzovaný Časopis Všehrd a studentský Časopis Viktorin, vycházejí již zcela v digitální formě na našich webových stránkách.

Jak je u studentů oblíbený Všehrd? Jak bojujete o talenty s dalšími právnickými spolky?

Každý spolek je svým způsobem jiný a proto i „přitahuje“ jiné typy osobností. Spolky se liší jak co do pole působení, tak i struktury členské základny a jejího uspořádání. Někdy se stává, že někteří jedinci váhají, do kterého spolku vstoupit, ale po určité době po zapojení do jeho aktivit a spolkového dění se zpravidla rozhodnou pro jeden spolek a do toho vstoupí. Všehrd například často přitahuje osobnosti se zájmem o veřejný život nebo podnikání, což osobně připisuji náplni naší činnosti.

(red)

Všehrd

Spolek českých právníků Všehrd je nekomerční apolitickou studentskou organizací. Byl založen již v roce 1868, kdy byl pojmenován po slavném právníkovi z dob českého humanismu Viktorínu Kornelu ze Všehrd, díky čemuž je nejstarším českým studentským právnickým spolkem, a také jedním z nejstarších tuzemských spolků vůbec. Působí zejména na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde má rovněž své sídlo. Cílem Spolku je podporovat snahy členů o vzdělání v oboru věd právních a státních, o sebevzdělání, rozvíjení jejich styků domácích i zahraničních, odborných i společenských a podporovat zájmy právnického stavu vůbec.