Soudci se brání vlivu ministerstva při výběru nových kolegů

Soudcovská unie nesouhlasí s tím, aby komise pro výběr nových soudců nově sestavoval ministr spravedlnosti. Soudci se obávají možného vlivu politiků na soudní moc. Poukazují přitom především na dění v sousedním Polsku, které kritizují za přílišnou závislost soudců na výkonné moci.

Zástupci Soudcovské unie na páteční odborné konferenci v Poslanecké sněmovně uvedli, že připravovaná úprava komisí pro výběr nových soudců je naprosto nedostatéčná. Novinka by podle vlády měla být součástí novely zákona o soudech a soudcích, která od podzimu leží v Poslanecké sněmovně.

Novela stanoví, že pětičlenná komise pro výběr soudců se skládá ze soudců a odborníků z řad ministerstva. Výslovně uvádí, že soudci mají v komisi většinu. „Seznam soudců a dalších odborníků, ze kterých ministr spravedlnosti jmenuje členy výběrové komise, zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách,“ uvádí vláda v návrhu. Podrobnosti by měly stanovit prováděcí předpisy.

Ministerstvo spravedlnosti se snaží situaci uklidnit tím, že soudci budou mít ve výběrových komisích vždy většinu, i když je bude sestavovat ministr. „Je to většina matematická, ale tady jde o systém – ministr by neměl mít přímý vliv na každého z pěti členů komise, to není skutečná férová většina,“ uvedl viceprezident Soudcovské unie Tomáš Novosad.

Podle soudců hrozí, že pokud bude jmenovat soudce moc politická, může si vytvořit vlastní skupinu soudců. Novela počítá s tím, že před výběrovým řízením na post konkrétního soudce bude muset uchazeč projít roční praktickou přípravou jako justiční kandidát. Návrh zavádí například také zákaz opakovaného jmenování předsedů soudů nebo omezení laických přísedících v trestních řízeních.

(red)