Soud zamítl první žalobu na Volkswagen

tisková zpráva

Městský soud v Praze zamítl v úterý 8. října první žalobu proti společnostem z koncernu Volkswagen podanou společností Safe Diesel. Ta se v předmětném řízení domáhala odškodnění za naftová služební auta České pošty.

Soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že žalobce v řízení postrádá aktivní legitimaci, neboť nepřímé zastoupení v soudním řízení na základě komisionářské či jiné obdobné smlouvy české procesní předpisy neumožňují.

„Rozhodnutí soudu vítáme. Soud se ztotožnil s naším názorem, který zastáváme ve všech řízeních. Z odůvodnění dnešního zamítavého rozhodnutí Městského soudu plyne, že struktura nepřímého zastoupení, kterou žalobce zvolil i v dalších řízeních, kde zastupuje velký počet spotřebitelů a jiných subjektů, není procesně přípustná. Zároveň však bylo konstatováno, že český právní řád nabízí spotřebitelům širokou škálu jiných možností, jak se ochrany svých práv efektivně domáhat,“ okomentoval rozhodnutí soudu partner advokátní kanceláře PRK Partners Robert Němec