Série povýšení v pražské kanceláři White & Case

Globální právní firma White & Case LLP oznámila sérii povýšení ve svých pobočkách po celém světě. S účinností od začátku letošního roku firma povýšila celkem 39 právníků na pozici counsel a 14 právníků na pozici local partner. Mezi povýšenými je i pět právníků pražské kanceláře.

„Jmenování rekordního počtu pěti našich kolegů na pozici local partner a counsel potvrzuje výjimečnou kvalitu týmu naší pražské kanceláře a její význam v rámci celosvětové sítě White & Case”, říká Petr Pánek, řídící partner pražské pobočky. „Rád bych pogratuloval všem jmenovaným kolegům a popřál jim hodně úspěchů v jejich nových rolích.“ doplňuje Pánek.

Aktuální série povýšení na pozice local partner a counsel ve White & Case navazuje na nedávné kolo jmenování mezinárodních partnerů firmy. V rámci něj posílila pražská pobočka tým mezinárodních partnerů o Václava Kubra, experta na právo v oblasti nemovitostí (rovněž s účinností od 1. ledna 2020).

Jan Jakoubek

Jan Jakoubek byl jmenován na pozici local partner. Specializuje se zejména na fúze a akvizice, obchodní právo, telekomunikační právo a oblast corporate governance. Zastupuje například investiční skupinu PPF při řadě akvizic, včetně nedávné akvizice telekomunikačních aktiv skupiny Telenor ve střední a východní Evropě v celkové hodnotě 2,8 miliardy eur. Jednalo se o vůbec největší transakci v oblasti fúzí a akvizic v telekomunikačním sektoru střední a východní Evropy. Jan Jakoubek rovněž pravidelně poskytuje řadě klientů právní poradenství z oblasti práva obchodních společností.  

Ida Kučerová

Ida Kučerová, která nově zastává pozici local partner, pravidelně poskytuje poradenské služby významným peněžním ústavům a obchodním společnostem v souvislosti s mezinárodními a domácími finančními transakcemi. Ve své praxi se zaměřuje především na realitní a exportní financování. V nedávné době mj.  zastupovala věřitele při financování významného retailového nemovitostního portfolia v České a Slovenské republice a české banky při financování dodávek pro projekty v Ghaně a Senegalu. V rámci pražské kanceláře je Ida také jednou z nejvýraznějších postav ženské iniciativy.

Karel Petržela

Karel Petržela byl jmenován na pozici local partner. V rámci regionu střední a východní Evropy zastupuje klienty při komplexních transakcích, zaměřuje se především na regulovaná odvětví a oblast nemovitostí. Podílel se na celé řadě významných transakcí včetně strukturování společných podniků (joint ventures), financování a přeshraničních fúzí a akvizic. V nedávně době zastupoval mj. společnost HB Reavis v rámci prodeje kancelářské budovy Twin City Tower v Bratislavě za 120 milionů eur, nebo investiční společnost TPG Real Estate v rámci formování strategického partnerství se společností Contera a související akvizice průmyslových nemovitostí v hodnotě 2,4 miliardy korun. Mezi jeho další klienty patří např. investiční společnosti Cromwell Property Group nebo LaSalle Investment Management. Karel Petržela je členem mezinárodní organizace Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), která sdružuje profesionály pracující v oblasti nemovitostí po celém světě.

Samuel Schreiber

Samuel Schreiber byl jmenován na pozici counsel. Samuel poskytuje klientům právní služby především v oblastech soudních sporů, arbitráží, insolvenčního řízení, správního a trestního práva (white collar). Zastupuje významné finanční instituce ve sporech o hromadně uplatňované nároky před Finančním arbitrem a v návazných soudních řízeních. Poskytuje poradenství a zastupuje bankovní i nebankovní klienty v insolvenčních řízeních. Působí jako právní zástupce poškozených v trestním řízení v oblasti závažné hospodářské kriminality. Klienty zastupuje i v rozhodčích řízeních, aktuálně například významnou energetickou společnost ve sporu s dodavatelem.

Jakub Zavadil

Jakub Zavadil byl jmenován na pozici counsel. Zaměřuje se na oblasti energetiky a přípravy a realizace velkých infrastrukturních projektů, a na poskytování právního poradenství v oblastech správního a korporátního práva. Aktuálně se podílel mj. na přípravě projektu Capacity4Gas společnosti NET4GAS, s.r.o., jehož součástí je vybudování nové plynárenské infrastruktury zejména na území Ústeckého a Plzeňského kraje. Jakub je členem České advokátní komory a Komory daňových poradců ČR.

(red)