Rok s GDPR. Čtyřicet procent firem ho stále neřeší

České firmy hojně ignorují GDPR. Čtyři písmena, která znamenají nařízení o ochraně osobních údajů, nezařadilo do svého slovníku až 40 procent obchodních společností. Pokuty, které by mohl vymáhat Úřad pro ochranu osobních údajů, přitom mohou jít do mnoha milionů korun.

Nařízení o ochraně osobních údajů aspiruje na další evropský nápad, který Česko splnilo jen formálně. Jak vyplývá z průzkumu auditorské a poradenské společnosti BDO mezi různě velkými firmami z různých segmentů, v plném souladu vyřešilo pouze šest z deseti oslovených společností, významná část má ke splnění všech požadavků stále daleko.

Existují také podniky, jež nevnímají GDPR jako povinnost, kterou by se měly zabývat. „Výsledky průzkumu nám potvrdily poznání z praxe, že některé firmy zaujaly k legislativě lhostejný postoj. Není jich mnoho, řádově jednotky procent, jejich majitelům se však takový přístup může vymstít, protože jim hrozí sankce až v řádech milionů korun,“ říká Stanislav Klika z poradenské společnosti. Nařízení přitom v Česku platí už přibližně rok, konkrétně od 25. května 2018. Převzato z týdeníku EURO, celý článek si můžete přečíst na www.euro.cz.

ker