Průzkum: České firmy si vybírají advokáty bez ohledu na konflikt zájmů

Téměř polovina velkých českých firem si najímá pro řešení svých právních sporů a jejich předcházení velké české advokátní kanceláře. Vyplývá to z průzkumu General Counsel Survey 2020, který v minulých měsících provedla advokátní kancelář Noerr a jehož výsledky má týdeník Euro exkluzivně k dispozici. V průzkumu odpovídalo celkem 72 podnikových právníků ze společností podnikajících v Česku. Polovina z těchto firem dosahuje ročního obratu více jak 5 miliard korun a dvě třetiny z nich mají zahraniční vlastníky. Jedná se o společnosti zabývající se IT, telekomunikacemi, nemovitostmi, finančními službami, energetikou či dopravou. 

Bezmála osm z deseti těchto společností pravidelně využívá právních služeb poskytovaných českými advokátními kancelářemi. Jen 22 % dotázaných uvedlo, že nejčastěji spolupracuje s mezinárodní advokátní kanceláří. Pro výběr advokátní kanceláře je přitom nejdůležitější právní a sektorová specializace, méně již pověst, velikost či mezinárodní přesah. Nejmenší pozornost tito zadavatelé právních služeb přikládají případnému konfliktu zájmů. 

„To je poměrně překvapivé zjištění. Z průzkumu dále vyplývá, že až v 90 procentech případů využívají firmy zcela nebo alespoň částečně služeb externího právního poradce v oblasti sporné agendy. Pro konkrétní oblast fúzí a akvizic to platí v 83 procentech případů,” komentuje výsledky průzkumu Bořivoj Líbal, spoluřídící partner advokátní kancelář Noerr. 

České společnosti, které se účastnily tohoto průzkumu, příliš neřeší vzdělání advokátů, které si najímají. Podle poloviny z nich nehraje žádnou roli, jakou konkrétní fakultu daný advokát vystudoval či zda má za sebou studium v zahraničí. 

„Důležité je, že výběr externích právních služeb dle odpovědí zůstává na místním právním oddělení, přestože polovina oslovených firem má zahraniční vlastníky. Více než polovina vedoucích právníků pak potvrdila, že se podílí na řízení společnosti a věnuje se řízení rizik, zejména právních,” přibližuje další zjištění prezidentka Unie podnikových právníků Marie Brejchová. 

I právní oddělení firem se aktuálně dotýká digitalizace. Společnosti ji využívají zejména při správě dokumentů, řada z nich si pomocí digitalizace usnadňuje práci také při analýze a sběru dat.

(jn)