Právníky roku jsou soudce Fremr či advokátka komunálních politiků. Talentem se stal Jakub Drápal

Právníkem roku v kategorii Trestní právo se na pátečním galavečeru stal Robert Fremr, který působí jako místopředseda trestního soudu v Haagu a je favoritem na post předsedy Nejvyššího soudu. Cenu v kategorii Talent roku, která je určena mladým právníkům do 33 let, získal asistent ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové Jakub Drápal.

Česká advokátní komora (ČAK) a epravo.cz uspořádaly již 15. ročník soutěže Právník roku. Na slavnostním galavečeru deset právníků z různých oblastí práva převzalo titul spolu se skleněnou plastikou sv. Yva, patrona právníků.

V kategorii Trestní právo byl právníkem roku vyhlášen Robert Fremr, uznávaný trestní soudce Nejvyššího soudu ČR, nyní do roku 2021 působící jako místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu.

V kategorii Občanské právo zvítězil Petr Liška, dlouholetý šéf právního odboru České spořitelny, vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě UK i Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka z Mohelnice specializující se na kauzy municipalit, která zastupuje starosty a zastupitele a je zakladatelkou právní osvěty pro komunální politiky, získala prvenství v kategorii Správní právo.

V Kategorie Talent roku, která je určena mladým právníkům do 33 let, letos zvítězil Jakub Drápal, asistent soudkyně Ústavního soudu Kateřiny Šimáčkové, který se vědecky zabývá především trestním právem a kriminologií.

V Rodinném právu zvítězil Lubomír Ptáček, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, český styčný soudce ve věcech rodinného práva dle haagské úmluvy o únosech dětí. Místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové na obchodním úseku se specializací na insolvenční spory Jolana Maršíková si odnesla palmu vítězství v kategorii Insolvenční právo. Soudkyní se se stala v lednu 1992 a zákon o konkursu a vyrovnání vstoupil v účinnost jen tři měsíce před tím, 1. října 1991.

Zvláštní cena sv. Yva za zásluhy o advokacii pak míří k Ladislavu Krymovi, dlouholetému předsedovi kárné komise ČAK a v letech 2004–2019 tajemníkovi ČAK. V kategorii Pro Bono, která oceňuje právníky, kteří bezplatně pomáhají slabším a zranitelným, se již jedenáctým výhercem stal advokát a zakladatel neziskové organizace Pro bono aliance Vítězslav Dohnal.

(red)