Povyšování a posilování v ROWAN LEGAL

tisková zpráva

Podzim je pro ROWAN LEGAL synonymem pozitivních změn všemi směry – kromě toho, že ROWAN LEGAL představuje k 1.10. nové logo a zkracuje webovou adresu na www.rowan.legal, dochází také k významným posílením a povýšením v týmu. Od 1.10. se novými salary partnery stávají Lukáš Sommer a Jiří Votrubec.

Lukáš Sommer se dlouhodobě věnuje oblasti veřejných investic a projektů v regulovaných odvětvích jako je energetika a vodárenství. V poslední době to byl zejména projekt SVS – přesun vodárenské společnosti v severních Čechách z rukou soukromého majitele do vlastnictví obcí. Vedle práce pro klienty se Lukáš věnuje nastavování interních procesů v ROWAN LEGAL a business developmentu ve svěřených oblastech.

Jiří Votrubec, foto: ROWAN LEGAL

Jiří Votrubec se věnuje zejména právnímu poradenství v oblasti veřejných investic. V současné chvíli jeho tým realizuje přes 50 investičních projektů jak v oblasti veřejné správy, tak i v regulovaných odvětvích jako je dopravní sektor či energetika. V rámci ROWAN LEGAL má na starosti také vedení celého týmu zaměřujícího se na veřejný sektor a oblasti HR – zejména potom nábor nových kolegů, jejich zaučení a další rozvoj.

„Máme velkou radost, že mezi partnery ROWAN LEGAL můžeme přivítat právě Lukáše a Jiřího. U obou vnímáme jejich povýšení jako ocenění skvělé práce, kterou odvádějí jak směrem ke klientům, tak i v rámci interních projektů. Nevýslovně nás těší také to, že jak Lukáš, tak i Jiří s naší advokátní kanceláří rostli – Lukáš u nás začínal jako koncipient, Jiří dokonce už jako student.“ uvedl Vilém Podešva, partner AK ROWAN LEGAL.

Není to ale jen partnerský tým, který bude od 1.10. rozšířen. Nově bude mít ROWAN LEGAL 3 nové Managing Associates a to Jaroslava Heyduka (oblast sporové agendy), Jana Měkotu (soutěžní právo) a Jana Tomíška (IT a TMT). Irena Kolárová (M&A) se posunuje na pozici Senior Associate.

Jaroslav Heyduk se dlouhodobě zaměřuje na řešení sporů, zejména v oblasti informačních technologií a práva duševního vlastnictví. Má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů při vyjednávání smírů i v řízeních před českými soudy a v arbitrážích včetně mezinárodních a investičních.

Jan Měkota je vedoucím advokátem soutěžní specializace ROWAN LEGAL. V rámci této specializace vede právní tým poskytující poradenství v oblasti spojování soutěžitelů, kartelových dohod, zneužívání dominance či v oblasti veřejné podpory včetně zastupování klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí.

Jan Tomíšek bude mít na starosti vedení brněnské pobočky. V rámci profesní specializace se dlouhodobě specializuje na právní poradenství zejména v oblastech softwarového práva, cloud computingu, ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a elektronických transakcí.

Irena Kolárová se specializuje na M&A a korporátní právo. Ve své praxi získala rozsáhlé zkušenosti při lokálních i přeshraničních transakcích a přeměnách společností včetně komplexních rozdělení společností, přeshraničních fúzí a přemístění sídel.