Poslanci chtějí omezit přístup k majetkovým oznámením

Veškerá majetková oznámení politiků by mohla být v registru ministerstva spravedlnosti přístupná jen na základě individuální žádosti. V novele zákona o střetu zájmů to navrhla skupina poslanců ze šesti klubů v čele s hnutím ANO. Stejný režim nyní platí například pro vedoucí úředníky a ředitele bezpečnostních sborů. Předloha by také omezila nakládání s údaji uvedených v majetkových oznámeních.

Předkladatelé se odvolávají na verdikt Ústavního soudu ze začátku letošního roku. Soud zrušil současný rozsah nahlížení do centrálního registru pro porušení práva veřejných funkcionářů na soukromí. Zákonodárcům dal Ústavní soud čas na nápravu do konce letošního roku.

Žádost o nahlížení do majetkového přiznání by lidé mohli odesílat poštou, nově podle novely ale s úředně ověřeným podpisem. K žádosti elektronickou poštou by musel být připojen elektronický podpis, žádost by mohla jako doposud odejít i z datové schránky. Předkladatelé změny v identifikaci žadatele zdůvodňují snahou předejít neoprávněnému nakládání s údaji z majetkových oznámení i šikanózním žádostem.

„V návaznosti na tuto změnu se navrhuje podrobněji upravit také pravidla pro identifikaci (autentizaci) žadatele o nahlížení, a to s ohledem na potřebu předcházet neoprávněnému nakládání s údaji získanými z oznámení veřejných funkcionářů a dále potřebu předcházet žádostem sledujícím šikanózní cíle,“ uvádí důvodová zpráva.

Veškeré údaje vedené v registru by navíc mohly být podle novely „použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností veřejného funkcionáře“. Dosud se takové omezení vztahuje jen na některé činitele, za jeho porušení hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Nové znění ustanovení umožní podle autorů použít majetková přiznání pro zjišťování širšího rozsahu porušení povinností.

Opoziční Piráti ohlásili, že předlohu nepodpoří. Pirátům se nelíbí ani to, že zákon o střetu zájmů, a tím i povinnost podávat přiznání, by se přestal vztahovat na neplacené radní menších a nejmenších obcí a na neplacené místostarosty nejmenších obcí.

Předlohu, kterou podepsali i zástupci koaliční ČSSD a opozičních SPD, KDU-ČSL a STAN, nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Předkladatelé navrhují, aby Sněmovna novelu schválila zrychleně už v prvním čtení.

Omezení přístupu do registru navrhli začátkem jara poslanci opozičního hnutí STAN. Kabinet ANO a ČSSD k ní vydal záporné stanovisko především kvůli navrhovanému vyřazení některých obecních politiků ze zákona. Sněmovna předlohu dosud nezačala projednávat, to samé se může stát s novelou poslanců v čele s ANO.

(red)