Vláda chce snazší ukládání peněžitých trestů

Vláda v pondělí projednala návrh ministerstva spravedlnosti, který má vést k častějšímu ukládaní peněžitých trestů. „Dnes se u nás ukládá zhruba 15 procent těchto trestů, ale třeba ve Francii je to zhruba 30 procent a v Německu dokonce 80 procent. Větší podíl těchto trestů znamená méně lidí ve věznicích, a právě to si od tohoto návrhu slibujeme,“ řekl po jednání vlády ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

V poměrně rozsáhlé novele (trestního zákoníku, trestního řádu atd.) ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby nezaplacení peněžitého trestu vedlo výhradně k jeho přeměně „v trest odnětí svobody podle předem daného přepočtu“, přičemž bude napříště „vyloučeno přeměnit nevykonaný peněžitý trest na jiný alternativní trest, což současná úprava umožňuje“. Změní se rovněž pravidla pro zahlazení odsouzení k peněžitému trestu. Peněžitý trest bude nově zahlazen již okamžikem zaplacení, „ledaže by se jednalo o odsouzení pro zvlášť závažný zločin“. Prodlouží se například také lhůta určená k zaplacení peněžitého trestu, a to z 15 dní na jeden měsíc. „Tato změna by měla usnadnit zaplacení peněžité sankce i méně majetným odsouzeným,“ míní ministerstvo.

zdroj: EURO

Ještě před pár lety ukládali soudci peněžité tresty jen výjimečně. Věci se ale začínají měnit a od roku 2015 do roku 2017 (novější data zatím nejsou) stoupl jejich počet víc než dvojnásobně, z 3629 na 8065. A ještě jinak: Každý sedmý uložený trest byl loni peněžitým, byť v části případů šlo o doplněk jiného trestu.

Rozsáhlý článek o ukládání peněžitých trestů si můžete přečíst na webu týdeníku EURO.

red