Počet koncipientů stále klesá. Advokacii vládnou muži

Zatímco počet advokátů roste, počet koncipientů setrvale klesá již od roku 2012. V advokacii také působí více mužů. Zatímco loni jich v advokacii působilo 7 320, žen bylo proti tomu 4 842. Vyplývá to ze statistik, které vypracovala Česká advokátní komora (ČAK).

Zatímco v roce 2012 v advokátních kancelářích působilo 3639 koncipientů, loni jich bylo už jen 2626. Souvisí to mimo jiné s tím, že počet aktivních advokátů stále roste. Ze statistik vyplývá, že zdaleka nejvíce jich působí v Praze. Z celkového počtu 12 162 advokátů jich v metropoli úřaduje 6 290. Naopak v Ústí nad Labem jich je pouze 70.

Nejvíce nových advokátů ČAK evidovala v roce 2014, kdy jich přibylo 703. K advokátním zkouškám se v loňském roce dostavilo 886 koncipientů, což je čtvrtý nejvyšší počet v historii, datující se v případě této statistiky od roku 2006. U zkoušek uspěly tři čtvrtiny z nich, konkrétně 660 koncipientů.

Advokáti jsou většinou také poměrně slušně jazykově vybaveni – téměř 8 tisíc jich vládne angličtinou, čtvrtina ze všech advokátů pak umí německy.

Statistiky také ukázaly, že relativně dost advokátů neodejde do penze. Více než dvou tisícovkám z nich je nad 60 let a 70 aktivních advokátů má dokonce více než 81 let. Výkon advokacie není věkově omezen.

(red)