Omezení předkupního práva: Odvolávám, co jsem odvolal

Předkupní právo čeká v občanském zákoníku zřejmě výrazné omezení. Legislativa by se tedy měla vrátit ke stavu, který platil před pěti lety. Novelu občanského zákoníku už schválila Sněmovna. Vláda původně navrhovala, aby se předkupní právo vlastníků dalších bytů nevztahovalo na parkovací stání v bytových domech, což by vyřešilo hlavní výtku kritiků předkupního práva. Při prodeji bytu společně se stáním totiž předkupní právo působí potíže. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Sněmovna na návrh ústavně-právního výboru podpořila úpravu, která prakticky znamená opětovné zrušení předkupního práva spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům. Do jeho pozdějšího obnovení v roce 2018 se toto právo od účinnosti nového občanského zákoníku v roce 2014 omezilo jen na případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Právo bude podle novely i v těchto případech znovu omezeno na půl roku od vzniku spoluvlastnictví. Časové omezení nebude platit ve vztahu k zemědělskému závodu.

Vládní předloha dále stanoví, že při prodeji bytu přecházejí na nabyvatele případné dluhy původního vlastníka bytu, které souvisejí se správou domu nebo užíváním bytu. Novela rovněž upravuje nucený prodej bytu a umožní uložení smluvní pokuty nájemci bytu, který by si neplnil své povinnosti.

Novela počítá s novými povinnostmi pro vlastníky bytů. Vlastník bude povinen oznámit všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř obydlí. Povinnost zahrne i takové úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení. Vlastník navíc bude muset podle schváleného pozměňovacího návrhu výboru předem oznámit správci domu takové podnikání nebo činnosti v bytě, které by mohly dlouhodoběji vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. Jedná se o reakci na rozmach krátkodobého ubytování prostřednictvím služeb typu Airbnb. Pro účely vyúčtování služeb bude vlastník také muset hlásit počet lidí, kteří například při krátkodobých pronájmech byt užívají.

Předkupní právo v Česku platilo až do konce roku 2013, nový občanský zákoník účinný od 1. ledna následujícího roku ho až na výjimky zrušil. Dlouho to ale neplatilo, novela platná od 1. ledna 2018 předkupní právo znovuobnovila. Prakticky okamžitě se ozvaly protestní hlasy lidí z oboru, kteří změnu kritizovali. Komplikovala totiž mimo jiné prodej bytů v rezidenčních projektech, ke kterým patřil spoluvlastnický podíl na garáži či parkovacím stání. Majitel prodávaného bytu totiž musel tento svůj podíl přednostně nabídnout všem dalším vlastníkům bytů v domě a čekat tři měsíce, zda nabídky využijí a garáž či parkovací stání koupí. 

Předloha schválená ve sněmovně také sjednocuje formu přijetí změn stanov společenství vlastníků jednotek. Nebudou se muset uskutečňovat notářským zápisem, jak je tomu v některých případech nyní.

Změny čekají také části občanského zákoníku, které se týkají družstev. Bytová družstva mimo jiné dostanou opět právo rozdělovat za splnění zákonných podmínek až třetinu zisku svým členům.

(red)