Nový projekt bpv BRAUN PARTNERS: Rodina v právu

tisková zpráva

Projekt Rodina v právu se kromě jiného vypořádává s negativními společenskými stereotypy a razí teorii, že i rozvod, vypořádání společného jmění manželů nebo s tím související uspořádání péče o děti patří mezi zcela běžné životní situace, které mohou (a třeba i bez vlastního zavinění) potkat opravdu každého z nás. Rozdíl může být ovšem v tom, jak se k řešení těchto záležitostí přistupuje. Rodinně-právní řízení totiž nemusí být vždy jen bitevní pole pro vypořádání traumat z partnerského vztahu nebo ještě v horším případě cesta, jak zcela rozvrátit veškeré rodinné vazby a negativně poznamenat vývoj dětí. Rodina v právu chce rodinně-právní prostředí kultivovat a nalézat pro své klienty akceptovatelná řešení a duševní klid. „Naším cílem je klientovi racionálně sdělit jeho pozici a podpořit ho v jeho rozhodnutí,“ říká zakladatelka projektu, advokátka Mgr. Gabriela Jiráková.

Rodina v právu stojí na osobním přístupu ke klientovi, orientaci na praktická řešení a ochraně zájmů klienta. Na webových stránkách www.rodinavpravu.cz naleznete kompletní informace o poskytování tohoto typu právního poradenství včetně blogu, kde jsou k dispozici zajímavosti z aktuálně běžících kauz.

„Nemůžeme klientovi samozřejmě zaručit, že bude mít veškeré záležitosti do roka vyřešeny. Věříme ale, že celkovým přístupem k rodinně-právní problematice lze tuto dobu výrazně ovlivnit – nejen ku prospěchu klienta, ale v konečném výsledku ke spokojenosti všech zúčastněných,“ sděluje advokát s dlouholetou rodinně-právní praxí, Mgr. Pavel Vintr.

„Uvědomujeme si, že současná rychlá doba s sebou kromě standardního poskytování právních služeb nese nutnost efektivního řešení bez osobních setkání, proto jsme pro naše klienty připravili také online poskytování právních služeb. Tento v zahraničí již zcela běžný způsob řešení nejen rodinně-právních záležitostí, je velmi efektivní pro všechny zaneprázdněné ženy i muže – šetří čas a je přitom stejně kvalitní,“ uzavírá partner kanceláře a advokát, Mgr. Jiří Bárta, LL.M.

O společnosti:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti střední a východní Evropy. Její tým tvoří 36 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy.