Novela realitního zákona: profesi makléře už nebude moci vykonávat každý

Česká republika byla jednou z posledních zemí EU bez regulace makléřské profese. Máme přitom největší počet makléřů na obyvatele v rámci EU. Před několika týdny ale nabyl účinnosti nový zákon o realitním zprostředkování, který by měl neseriózní realitní kanceláře eliminovat, a především zamezit tomu, aby práci makléře mohl vykonávat prakticky kdokoliv bez stanoveného vzdělání a zkušeností. 

„Je určitě dobré, že realitní zákon vznikl, nicméně nejen z reakcí realitních makléřů a realitních kanceláří je patrné, že zákonem rozhodně nemůžeme očekávat žádnou revoluci či kultivaci trhu, spíše mírnou evoluci. Lze očekávat, že po pár letech bude nutné zákon novelizovat,“ tvrdí Filip Schroll, který má na starosti Business development realitní platformy Cincink.

Hlavním záměrem novely je vyšší ochrana klientů a celkové zkvalitnění realitních služeb. Zaručena tak má být bezúhonnost realitních kanceláří a makléřů a stanovení jasných pravidel a rozsahu poskytovaných služeb pro výkon této činnosti. Povinné také bude uzavření pojistné smlouvy a odpovědnosti za škodu. V praxi tedy nově vznikne povinnost uhradit klientovi penále v případě újmy způsobené výkonem realitního zprostředkování.

Novela také vyžaduje odborné vzdělání realitních makléřů. Dosud mohl pozici realitního makléře vykonávat v podstatě každý jako živnost volnou. Nově bude vyžadována živnost vázaná s k tomu potřebnou kvalifikací, tedy vzděláním, minimální praxí nebo složením státní zkoušky. Příslušná kvalifikace makléřů bude ověřitelná ve veřejně dostupném seznamu. 

Jsou změny komplexní?

Další dílčí změny se týkají změn v dokumentaci obchodního případu, zprostředkovatelské smlouvy, rezervační smlouvy a v neposlední řadě kupní a úschovní smlouvy. Úschova u realitní kanceláře může být realizována jen na písemnou žádost klienta a být zajištěna smlouvou, pojištěna a vedena v záznamu o úschovách.

Na novelu se musely postupně připravit i realitní kanceláře. „Pokud byl makléř řádně proškolen a pracoval v systému pravidelného vzdělávání, moc změn se ho netýká. Velká změna to je ale pro nováčky v realitním zprostředkování, kteří musí splnit odbornou zkoušku, popřípadě musí mít vysokoškolské vzdělání v oborech ekonomie, právo nebo stavebního směru,“ vysvětluje Jan Kunz, regionální ředitel Realitní a investiční skupiny STING.

Odborníci se shodují, že v zákoně chybí například centrální profesní sdružení (něco jako Česká komora architektů), ve kterém by byla povinná účast, což by umožnilo lepší kontrolu práce a kvality jednotlivých makléřů, nabídlo řadu odborného vzdělávání a pomáhalo propagaci profese.  

Jan Kunz za zásadní změnu novely považuje oporu v zákoně, kde je řečeno, co by měl realitní zprostředkovatel zajistit. Pokud makléř dělá dobře tuto službu a řemeslo, v konečném zúčtovaní na tom vydělá jak kupující, tak i prodávající.

(red)