Nejvyšší správní soud zrušil pokuty insolvenčním správcům za absenci v provozovně

Nejvyšší správní soud se zastal třech insolvenčních správců ve sporu s ministerstvem spravedlnosti, které jim v roce 2016 uložilo pokuty za nepřítomnost v provozovně v úředních hodinách. Soud ale rozhodl, že výklad ministerstva byl chybný.

Úředníci ministerstva provedli v roce 2016 celkem 95 kontrol v provozovnách insolvenčních správců. Za údajné porušení povinnosti správce spočívající v nepřítomnosti v provozovně dali čtyřem z nich pokuty. Zároveň ministerstvo připravilo novelu zákona o insolvenčních správcích, která tuto povinnost do zákona přímo zaváděla. Novela nabyla účinnosti od července roku 2017.

Dotyční správci podali proti rozhodnutí ministerstva správní žalobu, kterou v prvním stupni zamítl Městský soud v Praze. V polovině dubna letošního roku ale uspěl s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu insolvenční správce Michal Žižlavský. Senát zrušil jak rozhodnutí městského soudu, tak ministerstva, když uvedl, že jejich výklad zákona je chybný. Následovala další dvě totožná rozhodnutí senátů Nejvyššího správního soudu u dalších dvou insolvenčních správců.

Podle Nejvyššího správního soudu zákon platný do 30. června 2017 vyžadoval po insolvenčních správcích povinnost uvést ministerstvu adresu provozovny a úřední hodiny, ve kterých bude činnost vykonávat. Porušením by tak bylo neuvedení těchto údajů, přičemž podle soudu zákon nestanovil povinnost v uvedené hodiny činnost vykonávat.

Soud zároveň uvedl, že pokud ministerstvo novelu platnou od července 2017 odůvodňoval tím, že chybí možnost postihnout insolvenční správce za nepřítomnost v provozovně, logicky nebylo možné ho do 30. června 2017 za toto postihnout.

(red)