Nejvyšší správní soud: Kampaň začíná až v okamžiku, kdy je kandidát uveden na kandidátní listině

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti Spolku pro zachování demokracie v ČR, který od května do poloviny června 2017 zadal inzerci pod heslem „Vidíte žlutě“ v tištěných médiích, na internetu, na plakátovacích plochách a jako spoty v rádiích.

Podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí šlo o volební kampaň v neprospěch Andreje Babiše, o němž bylo již v době zveřejnění inzerce známo, že bude kandidátem politického hnutí ANO 2011. Šlo tedy o volební kampaň a spolek byl před vstupem do ní povinen požádat o zápis do zvláštního registru tzv. registrovaných třetích osob vedeného tímto úřadem podle § 16e odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu. Za její nedodržení mu úřad uložil pokutu 26 000 Kč.

Žalobu spolku zamítl Krajský soud v Brně, podle něhož bylo rozhodující, že v době kampaně již bylo jisté a veřejnosti známé, že Andrej Babiš bude kandidátem, přestože kandidátní listina ještě nebyla v době inzerce formálně podána, natož registrována.

Volební senát Nejvyššího správního soudu však vyšel z toho, že jde o zásah do svobody projevu a každé omezení politického projevu je třeba vykládat co nejrestriktivněji. I požadavek registrace třetích osob podle § 16e zákona o volbách do Parlamentu se má proto aktivovat až v případě pozitivní či negativní kampaně vůči tomu, kdo už je kandidátem i formálně, tedy je uveden na kandidátní listině nebo přihlášce k registraci, která již byla příslušným orgánem registrována. To v době posuzované kampaně Andrej Babiš ještě nebyl, a ustanovení o registraci tudíž ještě neměla být na spolek vůbec aplikována.

Důsledkem této předčasné aplikace podle Nejvyššího správního soudu bylo, že „byl stěžovatel potrestán pokutou ve výši 26 000 Kč za to, že veřejně kritizoval tehdejšího ministra financí, aniž se předtím nechal zaregistrovat u žalovaného, přičemž důvodem povinnosti registrace měl být předpoklad, že politické hnutí ANO 2011 určitě podá kandidátní listinu pro Středočeský kraj k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a uvede jej na ní jako svého kandidáta. Tento předpoklad se sice následně naplnil, to však nemění nic na tom, že se naplnit nemusel (…).“  

(red)