Marie Benešová udělila Ceny ministryně spravedlnosti 2019

V pondělí 4. listopadu ocenila ministryně spravedlnosti Marie Benešová již popáté nejlepší zaměstnance Probační a mediační služby ČR a Vězeňské služby ČR. Pro ceny a uznání si do Brožíkovy síně Staroměstské radnice přišel rekordních počet oceněných, a to konkrétně 71. „Cena ministryně spravedlnosti se stala nerozlučnou součástí našeho resortu a těší mě, že při takové slavnostní události můžeme ocenit práci těch, kteří v daném roce prokázali svoji výjimečnost. Letošní rok je pro spravedlnost z mého pohledu rokem úspěšným, což dokazuje i počet oceněných,“ uvedla Marie Benešová.

Během slavnostního večera, který hudebně doprovodil Žesťový kvintet Hudby Hradní stráže a Policie ČR, předala ministryně spravedlnosti za účasti mnoha významných hostů třiceti pracovníkům Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby ČR čestná ocenění a v každé ze čtrnácti kategorií pak hlavní cenu ministra. Dále byly oceněny pracovní týmy obou organizací, které během roku prokázaly mimořádné pracovní nasazení. „Potěšilo mě, že letos přišlo mnoho zajímavých nominací, ze kterých jsme vybrali dnešní oceněné. Samozřejmě si velice vážím práce všech našich zaměstnanců a pevně věřím, že i tato cena pro ně bude další motivací k zodpovědné práci a aktivitě,“ doplnila ministryně spravedlnosti.

Ocenění za rok 2019 převzali:

Probační a mediační služba ČR:

Pracovník roku

cena ministra – Ing. Marcela Brožová

čestné uznání – Mgr. Iveta Teplíková

čestné uznání – Mgr. Martin Doležel

Odborný pracovník PMS roku

cena ministra – Mgr. Jiří Zehnula

čestné uznání – Mgr. Jitka Měřínská

Vedoucí pracovník PMS roku

cena ministra – Mgr. Eva Sedlaříková

čestné uznání – Mgr. Radim Valián

Čin roku PMS

cena ministra – Kolektiv pracovníků střediska PMS Kroměříž – Mgr. Ondřej Vaculík, Ing. Jitka Jančíková, Mgr. Veronika Meitnerová

Tým PMS roku

cena ministra – pracovníci střediska PMS Most

čestné uznání – středisko PMS Sokolov

čestné uznání – kolektiv pracovníků střediska PMS Znojmo

Zvláštní cena ministra spravedlnosti – za mimořádné zásluhy

cena ministra – Mgr. Martin Kracík

Vězeňská služba ČR:

Příslušník roku

cena ministra – prap. Mgr. Zdeněk Balej

čestné uznání – ppor. Radek Urban

Občanský zaměstnanec roku

cena ministra – Mgr. Blažej Pelán

čestné uznání – MUDr. Dagmar Odvářková

Odborný zaměstnanec roku

cena ministra – Tomáš Galajda

čestné uznání – Mgr. Lucie Zobač, LL.M.

čestné uznání – Ing. Simona Čepeláková

Vedoucí pracovník roku

cena ministra – MUDr. Vladimír Smékal

české uznání – npor. Bc. Vladimír Mikéska

Čin roku

cena ministra – prap. Pavel Neumaier

čestné uznání – ppor. Marek Lát

čestné uznání – ppor. David Vinš

čestné uznání – pprap. Adam Radkovič

čestné uznání – por. Bc. Michal Prokeš

čestné uznání – Dita Zvěřinová

Tým roku

cena ministra – Tým pro odborné zacházení s odsouzenými s ochranným sexuologickým léčením Věznice Kuřim

čestné uznání – Oddělení výkonu zabezpečovací detence VV a ÚpVZD Brno

čestné uznání – Tým pilotního projektu „Dluhové poradenství ve Věznici Znojmo“

Zvláštní cena ministra spravedlnosti – za mimořádné zásluhy

cena ministra – Ing. Mgr. Vladimír Lang

čestné uznání – Bc. Jindřiška Kvačková

Zvláštní cena ministra spravedlnosti – síň slávy

MUDr. Marie Krausová

JUDr. Zdeněk Karabec, CSc., in memoriam

red