Justiční pohledávky by mohli vymáhat celníci, navrhuje ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby neuhrazené justiční pohledávky nově vymáhaly celní úřady, a nikoliv jednotlivé soudy jako nyní. Změna by se týkala například nezaplacených peněžitých trestů, pořádkových pokut, soudních poplatků nebo nákladů trestního řízení. Podle ministerstva budou celníci při vymáhání peněz úspěšnější než zaměstnanci soudů a exekutoři. Potřebné změny zákonů, které by tuto novinku umožnily, projedná na příští schůzi vláda.

Podíl neuhrazených justičních pohledávek každoročně narůstá. Na konci roku 2018 evidovaly soudy nezaplacené pohledávky v celkové výši 5,9 miliardy korun. Nejhorší je podle ministerstva situace v oblasti trestního soudnictví, které se na objemu neuhrazených pohledávek podílí z 85 procent. Dalších 12 procent tvoří soudní poplatky a náklady civilních řízení.

„Vymáhání justičních pohledávek přejde do gesce orgánu, který je pro výkon této činnosti úzce specializovaný, a je proto dán větší předpoklad úspěšnosti celého procesu,“ napsalo ministerstvo spravedlnosti v důvodové zprávě ke svému návrhu.

V současné době pohledávky vymáhají všechny okresní a krajské soudy. Větší část z nich má smlouvu se soudním exekutorem, zbytek se peněz domáhá prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Ministerstvu vadí i tato nejednotnost postupu.

Ministerstvo spravedlnosti v této souvislosti navrhuje, aby stát vzhledem k novým povinnostem posílil personální obsazení celní správy o 120 zaměstnanců. Náklady na ně vyčíslil na 74 milionů ročně.

Celní správa a ministerstvo financí se změnami souhlasí. Nesouhlas vyjádřila Exekutorská komora, která zpochybnila nezbytnost navrhované změny a její přínos.

(red)