Jak dlouho budete čerpat rodičovský příspěvek, je na vás. Příští rok si navíc můžete výrazně přilepšit

Rodičovský příspěvek - ilustrační foto
Rodičovský příspěvek - ilustrační foto

Rodičovský příspěvek je sociální dávkou vyplácenou státem za účelem podpory rozrůstajících se rodin. Jeho výše se pohybuje v řádů stovek tisíc korun a na rozdíl od mateřské na něj dosáhnou bez rozdílu všechny nové maminky i tatínkové. Jaká konkrétní pravidla se na něj vztahují a co můžete udělat pro to, abyste měli nárok na jeho plánované zvýšení?

Zatímco pro přiklepnutí mateřské, respektive peněžité pomoci v mateřství, jak se tato dávka formálně nazývá, je stěžejní, abyste byli po určitou dobu účastni nemocenského pojištění, na vyplacení rodičovského příspěvku má matka, potažmo otec právo automaticky. Jedinou podmínkou je, aby jejich potomek byl mladší čtyř let a oni, respektive jeden z nich o něj pečoval celodenně.

Za celodenní péči se přitom považuje i situace, kdy děťátko, kterému nebyly ještě ani dva roky, navštěvuje jesle v rozsahu do 46 hodin měsíčně. A pokud jde o školku, do té mohou děti od dvou do čtyř let v souvislosti s rodičovským příspěvkem docházet dokonce zcela neomezeně.

Jaká je výše rodičovského příspěvku?

Současně nastavená pravidla matce nebo otci v rámci této dávky přisuzují částku 220 tisíc korun, narodí-li se jedno dítě, respektive 330 tisíc, pakliže přijdou na svět dvě nebo víc dětí současně. Jak dlouho přitom bude rodič příspěvek čerpat, záleží víceméně na něm.

Pro účely výpočtu rodičovského příspěvku se vychází z takzvaného denního vyměřovacího základu. Jeho podobu lze získat relativně snadno, a sice vynásobením hrubého měsíčního příjmu za uplynulý rok (od datu narození dítěte) 12, následným vydělením 365 a poté opětovným vynásobením 30. Z takto stanoveného denního vyměřovacího základu se následně vezme 70 procent, které se porovnají s částkou 7 600 korun. Pokud je základ vyšší, může rodič čerpat příspěvek právě až do této skutečné výše, pokud nikoliv, musí se spokojit maximálně se 7 600 korunami.

Při výpočtu se automaticky vychází z příjmu toho rodiče, jehož denní vyměřovací základ je vyšší, třebaže příspěvek bude ve skutečnosti pobírat jeho partner/ka.

Současně je však potřeba zmínit ještě další dva důležité faktory. Tím první je fakt, že s částkou maximálně 7 600 korun měsíčně se musejí spokojit i všichni ti, u nichž není z nějakého důvodu možné vyměřovací základ stanovit. To se týká především nezaměstnaných lidí nebo takových, kteří si neplatili po dostatečně dlouhou dobu nemocenské pojištění, v důsledku čehož by jim vznikl nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství (mateřské).

Druhé pravidlo se vztahuje pro změnu na ty rodiče, jejichž základ zmíněnou částku převyšuje. Toto pravidlo říká, ačkoliv mohou příspěvek čerpat až do výše 70 procent třicetinásobku jejich denního vyměřovacího základu, nesmí vyplácená dávka přesáhnout hranici 40 080 korun měsíčně (v případě jednoho dítěte), respektive 60 120 (narodí-li se dvě a více dětí). Naopak nejmenší možná vyplácená dávka činí korun padesát.  

Lze výši rodičovského příspěvku měnit?

Technicky vzato je možné celý příspěvek vyčerpat za pouhých šest měsíců, nejdelší povolená doba čerpání je pak vymezena okamžikem, kdy dítě dovrší čtyř let věku.

Ohledně možnosti volby výše rodičovského příspěvku je stát poměrně benevolentní, rodiče tak při splnění všech již uvedených pravidel smějí činit každé tři měsíce.

Měnit měsíční výši rodičovského příspěvku se může hodit zejména tehdy, pakliže žena zjistí, že znovu otěhotněla, čímž jí vznikne v dohledné budoucnosti opětovný nárok na tuto dávku, avšak zároveň si je vědoma toho, že ten současný by nestihla v plném rozsahu vyčerpat.

Kde žádat o rodičovský příspěvek?

Rodičovské příspěvky má na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství na starosti úřad práce. Žádost o jeho přiznání si můžete stáhnout z oficiálních stránek ministerstva práce a sociálních věcí, ale samozřejmě ji naleznete rovněž přímo na místě. V okamžiku, kdy se sem vydáte, se každopádně ujistěte, že s sebou máte všechny nezbytné dokumenty. Potřebovat budete:

 • průkaz totožnosti,
 • rodný list dítěte,
 • doklad o výši a délce pobírání mateřské, pokud jste ji pobírali,
 • potvrzení příjmů toho z rodičů, jenž se těší většímu výdělku,
 • potvrzení o platbě nemocenského pojištění, jste-li živnostníkem (OSVČ),
 • rozhodnutí o částce a délce pobírání příspěvku,
 • potvrzení, kolik času stráví dítě v jeslích, pokud jej tam máte v úmyslu dát.

Ačkoliv žádné zákonem stanovené datum, kdy přesně vám bude rodičovský příspěvek chodit na účet, neexistuje, většina lidí, kteří tuto dávku pobírají, se shoduje, že se tak děje mezi pátým až sedmým dnem v měsíci. Pakliže by se tak ovšem nestalo, není třeba hned panikařit. Někdy příspěvek jednoduše přijde se „zpožděním“.

Je možné pobírat příspěvek a současně pracovat?

V souvislosti s touto dávkou je potřeba uvést na pravou míru ještě jednu poměrně zásadní skutečnosti. Pakliže se rodič rozhodne během inkriminovaného období pracovat, o nárok na rodičovský příspěvek nepřijde. Tedy pochopitelně za předpokladu, že tím nedojde k porušení podmínky zajišťující celodenní péči o dítě.

Pokud ovšem rodiče pobírají příspěvek na péči o hendikepovaného potomka, nastává problém. Český sociální systém totiž zapovídá čerpání obou těchto příspěvků současně, a proto takoví rodiče stojí před poměrně komplikovanou volbou – musejí si spočítat a vybrat, kterému z nich dají přednost. Konkrétní výše příspěvku na péči je přitom pokaždé jiná, neboť se odvíjí od daného stupně závislosti, a to podle následujícího klíče:

 • I. stupeň – lehká závislost: 3 300 korun měsíčně,
 • II. stupeň – střední závislost: 6 600 korun měsíčně,
 • III. stupeň – těžká závislost: 9 900 korun měsíčně,
 • IV. Stupeň – úplná závislost: 13 200 korun měsíčně.

Jak je to s plánovaným navýšením rodičovského příspěvku?

V příštím roce dojde k dlouho očekávanému zvýšení rodičovského příspěvku z dosavadních 220 tisíc korun (330 tisíc) na rovných 300 tisíc (450 tisíc). Koho všeho se toto navýšení bude týkat?

V první řadě budou mít nárok na vyšší rodičovský příspěvek bez výjimky všichni ti rodiče, jimž se narodí potomek po 1. lednu 2020. Na více peněz od státu se budou moci těšit současně i ti, kteří do zmíněné doby nestihnou příspěvek vyčerpat v celé jeho výši a zároveň jejichž dítě bude mladší čtyř let věku, ovšem pouze za předpokladu, že navýšená dávka nepřekročí 70 procent částky, z níž se počítá peněžitá pomoc v mateřství.