bpv BRAUN PARTNERS úspěšně hájila Česko u německého soudu

tisková zpráva

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS úspěšně zastupovala svého klienta, Ministerstvo financí ČR, v mezinárodním sporu s insolvenčním správcem společnosti Viktoriagruppe, která se v roce 2014 dostala do úpadku. Mnichovský Vrchní zemský soud minulý týden rozhodnul v druhé instanci, že insolvenční správce musí rozhodnutí české finanční a celní správy respektovat. Potvrdil tak prvoinstanční rozsudek z dubna letošního roku.

 „Jsem rád, že ze strany německých soudních orgánů máme opět potvrzen náš názor, který jsme se společně s klientem v této komplikované a citlivé kauze snažili dlouhodobě prosadit, a to, že německý soud nemůže rozhodovat o zástavách, které byly zřízeny českými správními orgány na území České republiky – to by jinak znamenalo zásah do imunity a suverenity státu,“ uvedl Marc Müller, partner bpv BRAUN PARTNERS.

Hodnota sporu se pohybuje kolem 5 milionů eur.

Než společnost Viktoriagruppe vyhlásila v roce 2014 bankrot, zajistila česká finanční a celní správa své pohledávky na zaplacení daní zástavami na nemovitostech, které vlastnila tato společnost v České republice. Správce tyto zástavy zpochybnil a obrátil se na soud v Mnichově, který je měl podle žaloby vyhlásit za neplatné.

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je na českém trhu výjimečná tím, že poskytuje poradenství v oblasti německého práva, a to jak v českém, slovenském, tak i německém jazyce. Tým německých advokátů tvoří dva partneři Arthur Braun a Marc Müller.

O společnosti:

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti střední a východní Evropy. Její tým tvoří 38 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy.