AntiCovid-19: Ekonomové navrhují bleskovou novelu insolvenčního zákona

Dočasné změny insolvenčního zákona navrhuje studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu Národohospodářského ústavu Akademie věd. Ekonomové think-tanku vytvořili projekt nazvaný Anti COVID-19, kterým chtějí pomoci zmírnit ekonomické dopady pandemie.

Navrhované změny by mohly být přijaty rychle novelizací insol- venčního zákona díky stavu legislativní nouze a pozastavovaly by povinnost podnikatelů a členů statutárních orgánů, ale i právo věřitelů podat insolvenční návrh. Podle studie by taková dočasná opatření mohla zpomalit vlnu podnika- telských insolvencí, kterou můžeme očekávat, a zabránit tak zahlcení české insolvenční justice. 

Autor studie Tomáš Richter, advokát a akademik na Univerzitě Karlově a Vysoké škole ekonomické v Praze, navrhovaná opatření přirovnává k situaci ve zdravotnictví, které se také brání přetížení. Stejně bychom podle něj měli přistupovat i k insolvencím. Sám Richter ale připouští, že návrhy mají i své slabiny, například že vlnu insolvenčních řízení jen oddálí, ale nevyřeší. 

Eliška Halaštová