AK TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI nabídne zašifrovaný přenos dat Safety4Transfer 

tisková zpráva

Jak ochránit citlivá data v elektronické komunikaci se svými klienty, to je aktuální otázka většiny advokátních kanceláří. Nejen konkurence, ale také počítačoví piráti z celého světa mohou mít zájem právě o tyto informace. „Pro naši advokátní kancelář je z pohledu bezpečnosti klíčová zejména problematika obchodního a trestního práva, kde se zpracovávají a zasílají velmi citlivá data nejen právního charakteru,“ říká JUDr. Petr Toman, LL.M.

Proto se vedení advokátní kanceláře na tuto problematiku zaměřilo a hledalo ve své branži funkční řešení, které by nabídlo nejen ochranu elektronické komunikace, ale zejména možnost jednoduše posílat větší množství dat zabezpečenou cestou. „Inspirovali jsme se různými IT řešeními a zkušenostmi v Evropě i v USA. Zaujal nás projekt z amerického Pittsburghu, kde tamní IT firma se zaměřením na cyber security vyvinula aplikaci na šifrovaný přenos a sdílení dat,“ říká Šimon Toman, ředitel advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI.

Překvapením pro ně bylo, že vývojářská firma této aplikace, CNS a.s., sídlí v České republice. „Když nás zástupci advokátní kanceláře kontaktovali, vysvětlili jsme jim, že tuto aplikaci dodáváme pod názvem Safety4Data prostřednictvím naší pobočky v Pittsburghu na americký trh a pro evropský trh je uvedena pod názvem Safety4Transfer,“ říká Petr Samek, spolumajitel společnosti CNS.     

Zabezpečení přenosu Safety4Transfer je zajištěno šifrováním veřejnými klíči (PKI) s využitím zabezpečeného HTTPS protokolu, který si software otevírá pro každou komunikaci zvlášť. Dále je využito výhod cloudové platformy Microsoft Azure a vlastního způsobu fragmentace a defragmentace souborů.  

Tuto službu bude advokátní kancelář TOMANT, DEVÁTÝ & PARTNEŘI nabízet svým klientům zdarma jako preventivní nástroj v boji proti počítačové kriminalitě.